Սբ. Կղեմես Ալեքսանդրացի (150-215) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Կղեմես Ալեքսանդրացի (150-215)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԿՂԵՄԵՍ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ