« ՈՒՐԵՄՆ ԻՆՉՈ՞Ւ ՉՀԱՎԱՏԱՑԻՔ ՆՐԱՆ » – Գրադարան – Mashtoz.org

« ՈՒՐԵՄՆ ԻՆՉՈ՞Ւ ՉՀԱՎԱՏԱՑԻՔ ՆՐԱՆ »

Սբ. Կյուրեղ Երուսաղեմացի (313-350). « Քրիստոնեական Ուսուցումներ » 12, 6-8.
 
 
[...] Մարգարեներն ուղարկվեցին, Մովսեսի հետ միասին, բժշկելու համար Իսրայելը. նրանք, սակայն, բուժում էին արցունքների մեջ, չկարողանալով տիրապետել չարին, ինչպես ասել է նրանցից մեկը. «Ավա՜ղ, աստվածապաշտ մարդը վերացել է երկրի երեսից» (Միք 7, 2)։ [...]
Խորն էր մարդկության վերքը. ոտքերի ծայրերից մինչև գլուխը չկար մի ողջ մնացած մաս, ոչ մի կետ, ուր հնարավոր կլիներ վիրակապ դնել, կամ օծման յուղ, կամ սպեղանի (Ես 1, 6)։ Մարգարեները, արցունք թափելուց ուժասպառ, ասում էին. «Ո՞վ կգա Սիոնից՝ փրկություն տալու» (Սղմ 14, 7)։ [...] Իսկ մի ուրիշ մարգարե այս խոսքերով է աղաչում. «Տե՜ր, խոնարհեցրո՜ւ երկինքդ և իջի՜ր» (Սղմ 144, 5)։ Մարդկության վերքերն ավելին են, քան մեր դարմանները։ Սպանել են մարգարեներին ու քանդել են Քո խորանները (1Թգ 19, 20)։ Մեր թշվառությունը չի կարող բուժվել մեր կարողություններով. Քո կարիքն ունենք՝ կրկին ոտքի կանգնելու համար։
Տերը լսեց և ընդունեց մարգարեների աղոթքը։ Հայրը չարհամարհեց մեր չարչրկված ցեղը. երկնքից Իր Որդուն ուղարկեց որպես բժիշկ։ «Գալիս է Տերը, որին դուք փնտրում եք, և առանց հապաղելու է գալու», ասում է մարգարեներից մեկը։ Որտե՞ղ։ «Իր Տաճարի մեջ» (Մղք 3, 1), այնտեղ՝ որտեղ քարկոծեցիք Իր մարգարեին (2Մն 24, 21)։ [...] Աստված տակավին ասել է. «Ահա՛, ես գալիս եմ բնակվելու քո մեջ։ Բազմաթիվ ազգեր այդ օրը հարելու են Տիրոջը» (Զքր 2, 14)։ [...] Արդ, «գալու է ի մի հավաքելու բոլոր ժողովուրդներին ու բոլոր լեզուներին» (Ես 66, 18), որովհետև «Իր ժողովրդի մոտ եկավ, բայց իրեններն Իրեն չընդունեցին» (Հվհ 1, 11)։
Գալիս ես։ Եվ ի՞նչ ես շնորհում ժողովուրդներին։ «Ես գալու եմ ի մի հավաքելու բոլոր ժողովուրդներին։ Ես նրանց մեջ մի նշան եմ դնելու» (Ես 66, 19)։ Արդարև, խաչի վրա մղածս ճակատամարտից հետո, զինվորներիցս յուրաքանչյուրին շնորհում եմ իր ճակատին կրել արքայական կնիքը (Հյտ 7, 4)։ Մի ուրիշ մարգարե ասել է. «Խոնարհեցրեց երկինքներն ու վար իջավ, մութ ու խավար է Իր ոտքերի տակ» (Սղմ 18, 10)։ Բայց երկինքներից Իր էջքը անծանոթ մնաց մարդկանց։ [...]
Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։