ԳԼՈՒԽ Դ. – ԵՐՐՈՐԴ ԱՊԱՑՈՒՅՑ. ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԷԱԿՆԵՐԸ – Գրադարան – Mashtoz.org

ԳԼՈՒԽ Դ. – ԵՐՐՈՐԴ ԱՊԱՑՈՒՅՑ. ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԷԱԿՆԵՐԸ

«Հունաւորը կը բարձրանայ,
կ’երկարաձգուի դէպի անհուն,
ինչպէս արահետ մը՝ որ լերան կողն ի վեր
մինչև կատարը կը հասնի»[1]:

Միսաք Մեծարենց

 

1) Երկրի վրա պատահական էակներ կան:
2) Պատահական էակներն իրենք իրենց մեջ չունեն իրենց գոյության պատճառը:
3) Պատահական էակների գոյության պատճառը հարկավոր է փնտրել որևէ անհրաժեշտ էակի մեջ, որն ինքն իր մեջ կունենա իր գոյության պատճառը: Այդ անհրաժեշտ էակն Աստված է:
 
Մեր առաջին ապացույցը վերցրեցինք էակների «շարժումից» և «փոփոխությունից»:
Երկրորդ ապացույցը վերցրեցինք միմյանցից կախյալ պատճառների «գործունեությունից»:
Իսկ երրորդ ապացույցը կվերցնենք պատահական էակների «գոյությունից»:

[1] Մ. ՄԵԾԱՐԵՆՑ, Ոսկի արիշին տակ, Կ. Պոլիս 1934, էջ 152.

Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։