ԳԼՈՒԽ Զ. – ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԱՊԱՑՈՒՅՑ. ՏԻԵԶԵՐՔՈՒՄ ՏԻՐՈՂ ԿԱՐԳՈՒԿԱՆՈՆԻՑ – Գրադարան – Mashtoz.org

ԳԼՈՒԽ Զ. – ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԱՊԱՑՈՒՅՑ. ՏԻԵԶԵՐՔՈՒՄ ՏԻՐՈՂ ԿԱՐԳՈՒԿԱՆՈՆԻՑ

«Մեծ բոլորը [տիեզերքը] իր մանրամասնութեանց ու մասնաւորութեանց մէջ [...] միշտ կը դիմէ ու կը դիտէ ի մեծ Վախճանն բարի, ի դիտաւորութիւնն համապարփակ ի սկզբանէ նկատեալ եւ ստեղծեալ»[1]:

Հ. Գ. Մրմրյան

1) Տիեզերքում զմայլելի կարգուկանոն կա, որ մի նպատակի է ձգտում:
2) Այս կարգուկանոնը ենթադրում է բարձրագույն իմացականությամբ օժտված մի հեղինակի գոյությունը:
3) Այդ հեղինակն Աստված է:

[1] Յ.Գ. ՄՐՄԸՐԵԱՆ, Ալէլուիա յԵրուսաղէմ, Կ. Պոլիս 1903, էջ 19.

Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։