ԳԼՈՒԽ Ը. – ԱՍՏԾՈ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՍԽԱԼ ՈՒՍՄՈՒՆՔՆԵՐ – Գրադարան – Mashtoz.org

ԳԼՈՒԽ Ը. – ԱՍՏԾՈ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՍԽԱԼ ՈՒՍՄՈՒՆՔՆԵՐ

ԱՍՏՎԱԾ ԿԱ՞

 

«Կա՛», պատասխանում են մի խումբ հեղինակներ: Բայց Աստծո գոյությունը ցանկանում են ապացուցել սխալ և խախուտ հիմքերի վրա հաստատված փաստերով:

Արժե մի ակնարկով անդրադառնալ նաև Աստծուն հասնելու համար սխալ ուղիներ մատնանշող այս ուսմունքներին:

Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։