ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ – Գրադարան – Mashtoz.org

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ

Գիրքը բաժանելու ենք երեք հիմնական մասերի[1]:

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՈՒՄ ուսումնասիրելու ենք Աստծո գոյությունը ժխտող կամ հաստատող «սխալ ուսմունքները»:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՈՒՄ զետեղելու ենք Աստծո գոյությունը փաստող «ճշմարիտ ուսմունքի ապացույցները»:

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍՈՒՄ անդրադառնալու ենք Աստծո «Էությանն ու Ստորոգելիներին (հատկանիշներին)»:

[1] ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. – Գրքի մեջ զետեղված թե՛ հայ, թե՛ օտար հեղինակների մեջբերումները ջանացել եմ վերցնել բնագրերից: Սակայն, այն դեպքերում, երբ անկախ բոլոր ջանքերիցս, չի հաջողվել ձեռքբերել բնագիրը, մեջբերումները քաղել եմ երկրորդ աղբյուրներից:

Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։