Սբ. Հովհաննես Կղիմաքոս (մոտ 575 - մոտ 650) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Հովհաննես Կղիմաքոս (մոտ 575 - մոտ 650)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԿՂԻՄԱՔՈՍԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ