Սբ. Թերեզա Հիսուս Մանկան (1873-1897) – Գրադարան –

Սբ. Թերեզա Հիսուս Մանկան (1873-1897)

ԵՐԳԵԼ ՏԻՐՈՋ ՈՂՈՐՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բովանդակություն