0008 - Բառարան. Ժամանակի չափման միավորները, Տարվա ամիսները, Շաբաթվա օրերը – Lessons – Mashtoz.org
Իտալերեն լեզվի դասեր
0008 - Բառարան. Ժամանակի չափման միավորները, Տարվա ամիսները, Շաբաթվա օրերը