Թուզ – Համաբարբառ – Mashtoz.org
Թ

Թուզ

 • Թուոց
  • 13, 24
   «Առան նաեւ նուռ ու թուզ»
 • 1 Թագ
  • 25, 18
   « ... երկու հարիւր շարոց չոր թուզ ... »
  • 30, 11
   « ... տուին նրան մի կտոր չոր թուզ ... »
 • 4 Թագ
  • 20, 7
   «Չոր թզեր բերէք»
 • 1 Մնաց
  • 12, 40
   « ... ուտելիք՝ ալիւր, թուզ, չամիչ ... »
 • Նէեմիա
  • 13, 15
   « ... գրաստներին բարձել էին գինու, խաղողի եւ թզի բեռներ ... »
 • Յուդիթ
  • 10, 5
   « ... այն լցրեց փոխինձով, չոր թզով, ընտիր հացով ... »
 • Եսայի
  • 28, 4
   « ... փառքից պիտի թառամի ինչպէս վաղահաս թուզ ... »
  • 38, 21
   «Թզի չիր վերցրու, մանրի՛ր եւ դի՛ր վէրքիդ վրայ ... »
 • Նաւում
  • 3, 12
   « ... ամրոցները նման են ծառի վրայ երեւացող թզի ... »
 • Յովէլ
  • 1, 12
   « ... նուազեցին թուզը, նուռը, արմաւը ... »
 • Երեմ
  • 8, 13
   « ... ո՛չ էլ թուզ՝ նրանց թզենիների վրայ ... »
  • 24, 1
   « ... ցոյց տուեց թզով լի երկու կողով ... »
  • 24, 2
   « Կողովներից մէկը լցուած էր անչափ քաղցր թզով, ինչպիսին լինում է վաղահաս թուզը, իսկ երկրորդ կողովը՝ ժանտահամ թզով, որն իր դառնութեան պատճառով չի ուտւում »
  • 24, 3
   «Թուզ, քաղցր թուզ, շատ քաղցր թուզ, նաեւ՝ ժանտ թուզ ... »
  • 24, 5
   « ... ինչպէս այդ քաղցր թուզն է ... »
  • 24, 8
   « ... ինչպէս այդ ժանտ թուզը ... »
  • 29, 17
   «Նրանց դարձնելու եմ գարշ ու ժանտ թզի պէս ... »
 • Մատթէոս
  • 7, 16
   « ... տատասկից թուզ կը քաղե՞ն»
 • Մարկոս
  • 11, 13
   « ... տակաւին թզի ժամանակը չէր»
 • Ղուկաս
  • 6, 47
   «Փշերից թուզ չեն քաղում ... »
 • Յակոբ
  • 3, 12
   « ... կամ որթատունկը՝ թուզ»