Իմաստախօսել – Համաբարբառ – Mashtoz.org
Ի

Իմաստախօսել

  • Սիրաք
    • 35, 6
      « ... ի զուր մի՛ իմաստախօսիր»