Իմաստուն – Համաբարբառ – Mashtoz.org
Ի

Իմաստուն

 • Ծննդոց
  • 3, 1
   «Օձն առաւել իմաստուն էր ... »
  • 41, 8
   « ... երկրի բոլոր իմաստուններին եւ պատմեց իր երազները ... »
  • 41, 33
   « ... գտիր խոհեմ եւ իմաստուն մի մարդ ... »
  • 41, 39
   « ... քեզնից աւելի իմաստուն ու խելացի մարդ չկայ»
 • Ելից
  • 7, 11
   «Փարաւոնը կանչեց եգիպտացի իմաստուններին ... »
  •  
  • 28, 3
   « ... կը խօսես մտքով իմաստուն բոլոր մարդկանց հետ ... »
 • 2 Օրին
  • 1, 13
   « ... ձեր ցեղերի միջից առանձնացրէք իմաստուն ... մարդկանց ... »
  • 1, 15
   « ... իմաստուն, շրջահայեաց ու խոհեմ մարդկանց ... »
  • 4, 6
   «Ահաւասիկ մի իմաստուն ժողովուրդ ... »
  • 16, 19
   « ... կաշառքը կուրացնում է իմաստուն մարդկանց աչքերը ... »
 • Դատ
  • 5, 29
   « ... իշխանների իմաստուն կանայք պատասխան են տալիս նրան ... »
 • 1 Թագ
  • 2, 9
   «Ո՛չ իմաստունը թող պարծենայ իր իմաստութեամբ ... »
  • 16, 18
   « ... իմաստուն ու ճարտասան, գեղեցիկ տեսքով»
  • 18, 5
   « ... նա գնալով իմաստուն էր դառնում»
  • 18, 15
   « ... Սաւուղը տեսաւ, որ նա չափազանց իմաստուն է ... »
 • 2 Թագ
  • 14, 20
   « ... արքան իմաստուն է ... »
  • 20, 16
   «Մի իմաստուն կին պարսպից ձայն տուեց ... »
 • 3 Թագ
  • 2, 9
   « ... դու իմաստուն մարդ ես ... »
  • 2, 35
   «Սողոմոնն աւելի իմաստուն դարձաւ ... »
  • 4, 30
   « ... Եգիպտոսի իմաստունների հանճարը»
  • 4, 31
   « ... բոլոր մարդկանցից առաւել իմաստուն դարձաւ. աւելի իմաստուն, քան ... »
  • 5, 7
   « ... Դաւթին իմաստուն որդի է տուել ... »
 • 4 Թագ
  • 11, 9
   « ... ինչ իմաստուն Յովիդայէն պատուիրել էր ... »
 • 2 Մնաց
  • 2, 12
   « ... Դաւիթ արքային տուել է ... իմաստուն որդի ... »
  • 9, 6
   «Դու աւելի իմաստուն ես, քան ես լսել եմ»
  • 26, 5
   «Զաքարիա իմաստունի կենդանութեան օրօք ... »
  • 30, 22
   « ... միւս իմաստուններին ... »
 • 1 Եզրաս
  • 3, 5
   « ... իր ընկերոջից աւելի իմաստուն եւ ուժեղ բան ասի ... »
  • 3, 9
   « ... ում խօսքը գտնեն առաւել իմաստուն ... »
  • 4, 42
   « ... դու բոլորից իմաստուն գտնուեցիր ... »
 • Նէեմի
  • 13, 26
   « ... թագաւորներից ո՞վ էր նրա նման իմաստուն ... »
 • 1 Մակաբ
  • 11, 23
   « ... վերցրեց ազնիւ եւ իմաստուն մարդկանց ... »
 • 2 Մակաբ
  • 2, 26
   « ... իմաստուն ընթերցողների գործը հեշտանայ ... »
 • Սաղմոս
  • 14, 2
   « ... կա՞յ մի իմաստուն, որ Աստծուն փնտրի»
  • 16, 7
   « ... Տիրոջը, որ իմաստուն դարձրեց ինձ ... »
  • 19, 8
   « ... իմաստուն է դարձնում մանուկներին»
  • 32, 8
   «Քեզ իմաստուն կը դարձնեմ ... »
  • 49, 11
   « ... մինչ տեսնում ենք մահը նաեւ իմաստունների ... »
  • 53, 3
   « ... կա՞յ մի իմաստուն, որ Աստծուն է փնտրում»
  • 58, 6
   « ... եւ դեղ չառնի իմաստուն դեղատուից»
  • 78, 72
   « ... իմաստուն ձեռքով առաջնորդեց նրանց»
  • 105, 22
   « ... նրանց ծերերին իմաստուն դարձնի»
  • 107, 43
   «Ո՞վ է իմաստունն այն, որ ... »
  • 119, 27
   « ... իմաստուն դարձրու ինձ ... »
  • 119, 98
   « ... աւելի իմաստուն է դարձնում ինձ»
  • 119, 99
   « ... ուսուցիչներիցս աւելի իմաստուն եղայ ... »
 • Առակ
  • 1, 5
   « ... իմաստունն աւելի իմաստուն լինի ... »
  • 1, 6
   « ... հասկանայ իմաստունների ճառերը ... »
  • 3, 7
   «Դու քո աչքին իմաստուն մի՛ թուա ... »
  • 3, 34
   «Փառքը ժառանգելու են իմաստունները ... »
  • 6, 6
   « ... իմաստուն եղիր նրանից աւելի ... »
  • 8, 9
   « ... ամէն ինչ ուղիղ է իմաստունների համար ... »
  • 8, 33
   « ... եւ դուք կը լինէք իմաստուն ... »
  • 9, 8
   « ... յանդիմանիր իմաստունին եւ նա կը սիրի քեզ ... »
  • 9, 9
   «Իմաստունին բացատրիր պատճառը եւ նա աւելի իմաստուն կը լինի ... »
  • 9, 12
   « ... եթէ իմաստուն ես, դա օգտակար է քեզ եւ քո ընկերներին ... »
  • 10, 1
   «Իմաստուն որդին ուրախացնում է հօրը ... »
  • 10, 5
   «Խրատուած որդին իմաստուն կը լինի ... »
  • 10, 8
   «Իմաստուն սիրտն ընդունում է պատուիրանները ... »
  • 10, 14
   «Իմաստունները իմաստութիւն են հաւաքում ... »
  • 10, 19
   « ... շուրթերդ եթէ զսպես, իմաստուն կը լինես»
  • 11, 12
   « ... իմաստուն մարդը լռութիւն է սիրում»
  • 11, 29
   « ... եւ անմիտը ծառայելու է իմաստունին»
  • 12, 8
   «Իմաստունի բերանը գովաբանուելու է մարդկանցից ... »
  • 12, 16
   «Իմաստունն ունկնդիր է լինում խրատին ... »
  • 12, 18
   « ... իմաստունների լեզուները բժշկում են»
  • 12, 23
   «Հանճարի գահը իմաստուն մարդն է ... »
  • 13, 10
   « ... իրաւախոհ մարդն իմաստուն է»
  • 13, 13
   « ... իմաստուն ծառայի գործերը յաջողուելու են ... »
  • 13, 14
   «Իմաստունի համար օրէնքը կեանքի աղբիւր է ... »
  • 13, 20
   «Իմաստուններին ընկերացողը իմաստուն կը լինի ... »
  • 14, 1
   «Իմաստուն կանայք կառուցում են իրենց տները ... »
  • 14, 3
   « ... բայց իմաստունների լեզուները պահպանում են ... »
  • 14, 6
   « ... իմաստութիւն կը գտնես իմաստունների մօտ»
  • 14, 7
   « ... իմաստուն շուրթերը հանճարի զէնքն են»
  • 14, 16
   «Իմաստունը զարհուրելով ... »
  • 14, 17
   « ... իմաստուն մարդը խիստ համբերատար է»
  • 14, 24
   «Իմաստունների պսակը իրենց խորագիտութիւնն է ... »
  • 14, 35
   «Բարկութիւնը կործանում է նոյնիսկ իմաստուններին»
  • 15, 2
   «Իմաստունների լեզուն գիտէ բարիքը ... »
  • 15, 7
   «Իմաստունների շուրթերը հաստատուած են իմաստութեամբ ... »
  • 15, 12
   «Մեծամիտը ... չի հաղորդւում իմաստունների հետ»
  • 15, 20
   «Իմաստուն որդին ուրախացնում է իր հօրը ... »
  • 15, 21
   « ... իմաստուն մարդն ինքն է ուղղում իր ընթացքը»
  • 15, 24
   «Իմաստունի խորհուրդը կեանքի ճանապարհ է ... »
  • 16, 14
   « ... բայց իմաստունը մեղմացնում է այն»
  • 16, 20
   «Գործի մէջ իմաստուն մարդը բարիքներ կը գտնի ... »
  • 16, 21
   «Իմաստուններին ու հանճարներին անմիտ են կոչում ... »
  • 16, 23
   «Իմաստունի սիրտը գիտէ իր բերանի խօսքը ... »
  • 17, 2
   «Իմաստուն ծառան կ'իշխի անմիտ տէրերի վրայ ... »
  • 17, 10
   «Սպառնալիքները փշրում են իմաստունների սրտերը ... »
  • 17, 12
   «Հոգսը ծանրանում է իմաստունի սրտին ... »
  • 17, 21
   « ... բայց իմաստուն որդին ուրախացնում է իր մօրը»
  • 17, 24
   «Հանճարեղ մարդու երեսն իմաստուն է ... »
  • 17, 27
   «Իր խիստ խօսքը զսպողն իմաստուն է ... »
  • 17, 28
   « ... կարծեցին, թէ իմաստուն է»
  • 18, 14
   «Իմաստուն ծառան մեղմացնում է մարդու ցասումը ... »
  • 18, 15
   « ... իմաստունների ականջները փնտրում են ուսանելի խորհուրդներ»
  • 19, 7
   « ... իմաստուն մարդը կը գտնի այն»
  • 19, 20
   « ... որպէսզի իմաստուն դառնաս ... »
  • 19, 25
   « ... եթէ յանդիմանես իմաստունին ... »
  • 20, 1
   « ... ով անձնատուր է լինում դրանց, իմաստուն չէ»
  • 20, 5
   « ... բայց իմաստուն մարդը ... »
  • 20, 26
   «Իմաստուն թագաւորը ցրում է ամբարիշտներին ... »
  • 21, 20
   «Իմաստունի բերանը ցանկալի գանձ է պահում ... »
  • 22, 17
   «Ականջդ մօտ պահիր իմաստունների խօսքերին ... »
  • 23, 9
   « ... որ նա չանարգի քո իմաստուն խօսքերը»
  • 23, 15
   « ... եթէ քո սիրտն իմաստուն լինի ... »
  • 23, 19
   « ... որդեակ, իմաստուն եղիր ... »
  • 24, 5
   «Իմաստունն աւելի լաւ է, քան հզօր մարդը ... »
  • 24, 7
   « ... գտնւում են իմաստունների դռներին»
  • 24, 8
   «Իմաստունները չեն խոտորւում Տիրոջ խօսքից ... »
  • 24, 23
   «Ձեզ՝ իմաստուններիդ, այս էլ ասեմ ... »
  • 26, 5
   « ... ինքն իրեն աւելի իմաստուն չկարծի»
  • 26, 12
   « ... թէ ինքն իմաստուն է ... »
  • 26, 16
   «Ծոյլն իր աչքին աւելի իմաստուն է թւում ... »
  • 27, 11
   «Իմաստուն եղիր, որդեակ ... »
  • 28, 7
   «Իմաստուն որդին պահում է օրէնքը ... »
  • 28, 11
   «Հարուստն իր աչքին իմաստուն է թւում ... »
  • 29, 8
   « ... իմաստունները վանում են բարկութիւնը»
  • 29, 9
   «Իմաստուն մարդը դատում է ազգերին ... »
  • 29, 11
   « ... իմաստունը մեղմութեամբ համբերում է»
  • 30, 24
   « ... իմաստուններից աւելի իմաստուն են ... »
  • 30, 31
   « ... իմաստուն եւ բարեպաշտ կինը օրհնուելու է»
 • Ժողովող
  • 2 , 14
   «Իմաստունի աչքերն իր գլխի մէջ են ... »
  • 2 , 15
   « ... էլ ինչո՞ւ ես աւելի իմաստուն դարձայ»
  • 2, 16
   « ... թէ՛ յիմարի եւ թէ՛ իմաստունի համար ... »
  • 2, 19
   « ... իմաստո՞ւն է լինելու նա ... իմաստուն դարձայ արեգակի ներքոյ»
  • 4, 13
   «Լաւ է աղքատ եւ իմաստուն պատանին ... »
  • 6, 8
   «Ի՞նչ առաւելութիւն ունի իմաստունը յիմարից ... »
  • 7, 5
   «Իմաստունի սիրտը սգոյ տանն է ... »
  • 7 , 6
   « ... մարդ լսի իմաստունի յանդիմանութիւնը ... »
  • 7 , 8
   «Զրպարտութիւնը խռովում է իմաստունին ... »
  • 7 , 20
   «Իմաստութիւնն աւելի է օգնում իմաստունին, քան ... »
  • 7, 24
   « ... Ահա իմաստուն դարձայ ... »
  • 7 , 30
   «Ո՞վ գիտի իմաստուններին ... »
  • 8 , 5
   « ... իմաստուն սիրտը գիտէ պատուիրանը ... »
  • 8 , 17
   « ... մինչեւ իսկ իմաստունն էլ ... »
  • 9 , 1
   « ... թէ՛ արդարներն ու իմաստունները ... »
  • 9 , 11
   « ... ո՛չ էլ հացը՝ իմաստուններինը ... »
  • 9 , 15
   « ... աղքատ եւ իմաստուն մի մարդ կար ... »
  • 9 , 17
   «Իմաստունների մեղմ խօսքերն ... »
  • 10 , 2
   «Իմաստունի միտքն ուղղւում է դէպի աջ ... »
  • 10 , 12
   «Իմաստունի բերանում խօսքերը շնորհ են ... »
  • 12, 8
   « ... ո՛չ միայն դարձաւ աւելի իմաստուն ... »
  • 12, 11
   «Իմաստունների խօսքերը նման են եզների խթանի ... »
 • Իմաստ
  • 1, 5
   «Իմաստուն եւ անբիծ հոգին ... »
  • 1 , 6
   «Իմաստուն եւ մարդասէր հոգին ... »
  • 4 , 17
   «Իմաստունի վախճանը տեսնում եւ չեն հասկանում ... »
  • 6 , 26
   «Իմաստունների բազմութիւնն աշխարհի փրկութիւնն է, իմաստուն թագաւորը՝ ժողովուրդների ամրութիւնը»
  • 7 , 15
   « ... Աստուած ... Նա Ինքն է ... իմաստուններին ուղղութիւն տուողը ... »
 • Սիրաք
  • 3 , 31
   «Իմաստունի սիրտը մտորում է ... իմաստունի փափաքն է, որ ... »
  • 6 , 35
   « ... ով իմաստուն է, հակուիր դէպի նա»
  • 6 , 36
   «Եթէ իմաստուն մարդ տեսնես ... »
  • 7 , 21
   «Մի՛ լքիր իմաստուն եւ բարի կնոջը ... »
  • 7 , 27
   « ... տուր նրան իմաստուն մարդու»
  • 9 , 21
   « ... իմաստունների հետ խորհրդակցիր»
  • 9 , 24
   « ... իսկ ժողովրդի առաջնորդն՝ իր իմաստուն խօսքով»
  • 10 , 1
   «Իմաստուն դատաւորը խրատում է իր ժողովրդին ... »
  • 10 , 28
   «Ազատները սպասաւորում են իմաստուն ծառային ... »
  • 16 , 5
   « ... միայն մէկ իմաստուն է կառուցում քաղաքը ... »
  • 18 , 27
   «Իմաստուն մարդն ամէն ինչում զգոյշ կը լինի ... »
  • 20 , 7
   «Իմաստուն մարդը լռում է մինչեւ խօսելու պահը ... »
  • 20, 13.29
   «Ով խօսքով իմաստուն է ... »
  • 20 , 31
   «Նուէրներն ու կաշառքը կուրացնում են իմաստունների աչքը ... »
  • 21 , 18
   «Եթէ գիտունն իմաստուն խօսք լսի ... »
  • 21 , 19
   « ... իմաստունների շուրթերի վրայ այն շնորհ է ստանում»
  • 21 , 20
   «Իմաստունների խօսքերը փնտրուելու են ... »
  • 21 , 27
   « ... իմաստունը վշտանում է այդ անարգ արարքից»
  • 21 , 29
   « ... իսկ իմաստունների բերանն՝ իրենց սրտումը»
  • 25 , 11
   «Երանի՜ նրան՝ ով ապրում է իմաստուն կնոջ հետ ... »
  • 40 , 31
   « ... իմաստուն եւ բարեկիրթ մարդը զգոյշ է լինում»
 • Յոբ
  • 5 , 13
   « ... հանճարով հասնում է իմաստուններին ... »
  • 9 , 4
   «Աստուած մտքով իմաստուն է ... »
  • 15 , 18
   « ... ինչ որ իմաստուններն են ասում ... »
  • 20 , 2
   «Մի՞թէ դու ինձնից աւելի իմաստուն ես»
  • 21 , 22
   « ... Ինքն է քննում ու դատում իմաստուններին»
  • 32 , 9
   «Միայն տարեց մարդիկ չէ, որ իմաստուն են ... »
  • 34 , 2
   « ... Ո՜վ իմաստուններ, լսեցէք ինձ ... »
  • 34 , 34
   «Դրա համար սրտով իմաստունները ... »
  • 37 , 24
   « ... Նրանից վախենում են նաեւ սրտով իմաստունները»
 • Եսայի
  • 3 , 3
   « ... իմաստուն ճարտարապետին ... »
  • 5 , 21
   «Վա՜յ նրանց՝ ովքեր իրենք իրենց իմաստուն են համարում ... »
  • 19 , 11
   « ... թագաւորի իմաստուն խորհրդականները ... Իմաստունների զաւակներ ենք ... »
  • 19 , 12
   « ... ո՞ւր են քո իմաստունները ... »
  • 29 , 14
   « ... կորստեան եմ մատնելու իմաստունների իմաստութիւնը ... »
  • 31 , 2
   « ... Տէրն իմաստուն է ... »
  • 32 , 8
   « ... արդարներն իմաստուն բաներ են խորհում ... »
  • 44, 25
   « ... ո՞վ է, որ իմաստուններին յետ է դարձնում ... »
 • Ովսէէ
  • 13 , 13
   « ... դա է քո իմաստուն որդին ... »
  • 14 , 10
   «Ով իմաստուն է, կը հասկանայ ... »
 • Ամոս
  • 5 , 13
   « ... ով իմաստուն է, այդ ժամանակ կը լռի ... »
 • Երեմիա
  • 4 , 22
   « ... չարութիւն անելիս իմաստուն են ... »
  • 8 , 8
   « ... իմաստուն ենք եւ Աստծոյ օրէնքները ... »
  • 8 , 9
   « ... իմաստուններն ամօթահար եղան ... »
  • 9 , 12
   «Ով իմաստուն այր է ... »
  • 10 , 7
   « ... բոլոր հեթանոս իմաստունների ... »
  • 50 , 35
   « ... ու նրա իմաստունների վրայ»
 • Դանիէլ
  • 2 , 12
   « ... հրամայեց կոտորել բաբելացի բոլոր իմաստուններին»
  • 2 , 14
   « ... իմաստուն կերպով խորհրդակցեց ... »
  • 2, 18
   « ... կորստեան չմատնի բաբելացի այլ իմաստունների հետ»
  • 2 , 21
   « ... իմաստուններին իմաստութիւն է պարգեւում ... »
  • 2 , 24
   « ... կոտորելու Բաբելոնի իմաստուններին ... »
  • 2 , 27
   « ... արքան, իմաստունները, մոգերը ... »
  • 2 , 48
   « ... իշխան՝ Բաբելոնի բոլոր իմաստունների վրայ»
  • 4 , 3
   « ... բաբելացի բոլոր իմաստուններին ... »
  • 4 , 15
   « ... իմաստունները չկարողացան յայտնել ... »
  • 5 , 7
   « ... ասաց բաբելացիների իմաստուններին ... »
  • 5 , 15
   « ... եկան իմաստուններ, մոգեր ... »
  • 12 , 3
   «Իմաստուն մարդիկ փայլելու են ... »
  • 12 , 11
   « ... իմաստունները հասկանալու են ... »
 • Եզեկիէլ
  • 27 , 8
   «Քո իմաստունները, Տիւրոս ... »
  • 27 , 9
   « ... ծեր մատենագէտներն ու իմաստունները ... »
  • 28 , 3
   «Մի՞թէ դու աւելի իմաստուն ես ... մի՞թէ իմաստուններ են քեզ խրատել»
 • Մատթէոս
  • 7 , 24
   « ... նման է մի իմաստուն մարդու, որն իր տունը կառուցեց ժայռի վրայ ... »
  • 11 , 25
   « ... թաքցրիր այս բաներն իմաստուններից ու գիտուններից ... »
  • 23 , 34
   « ... ահա ես ձեզ մօտ ուղարկում եմ մարգարէներ, իմաստուններ ու օրէնսգէտներ ... »
  • 24 , 45
   « ... ո՞վ է այն հաւատարիմ եւ իմաստուն ծառան ... »
  • 25 , 2
   « ... իսկ հինգը՝ իմաստուն»
  • 25 , 4
   « ... իմաստուններն իրենց լապտերների հետ ... »
  • 25 , 8
   «Յիմարներն իմաստուններին ասացին ... »
  • 25 , 9
   «Իմաստունները պատասխանեցին եւ ասացին ... »
 • Ղուկաս
  • 10 , 21
   « ... թաքցրիր այս բաներն իմաստուններից ու գիտուններից ... »
  • 12 , 42
   « ... այն հաւատարիմ եւ իմաստուն տնտեսը ... »
 • Գործք
  • 13 , 7
   « ... մի իմաստուն մարդ էր»
 • Հռոմ
  • 1 , 14
   « ... ե՛ւ իմաստուններին ու անգէտներին ... »
  • 1 , 22
   «Մինչ իրենք իրենց իմաստուն էին հռչակում, յիմարացան»
  • 3 , 11
   « ... չկայ իմաստուն մէկը, չկայ մէկը՝ որ փնտռի Աստծուն»
  • 11 , 25
   « ... դուք ձեզ իմաստունի տեղ չդնէք ... »
  • 12 , 16
   « ... դուք ձեզ իմաստունի տեղ մի՛ դրէք ... »
  • 14 , 26
   « ... Աստծուն, որ միայն Ինքն է իմաստուն ... »
  • 16 , 19
   « ... իմաստուն լինէք բարի գործերի համար ... »
  • 16 , 26
   « ... Աստծուն, որ միայն Ինքն է իմաստուն, Յիսուս Քրիստոսի միջոցով ... »
 • 1 Կորնթ
  • 1 , 19
   «Կործանելու եմ իմաստունների իմաստութիւնը ... »
  • 1 , 20
   «Ո՞ւր է իմաստունը ... »
  • 1 , 25
   « ... Աստծոյ յիմարն աւելի իմաստուն է, քան մարդիկ ... »
  • 1 , 26
   « ... ըստ մարմնի՝ ո՛չ շատ իմաստուններ ... »
  • 1 , 27
   « ... Աստուած ընտրեց այս աշխարհի յիմարներին, որպէսզի ամաչեցնի իմաստուններին ... »
  • 3 , 10
   «Որպէս իմաստուն ճարտարապետ, հիմքը դրեցի ... »
  • 3 , 18
   «Եթէ ձեզնից մէկը կարծում է, թէ ինքն իմաստուն է այս աշխարհում, յիմար թող լինի, որպէսզի իմաստուն դառնայ»
  • 3 , 19
   « ... բռնում է իմաստուններին իրենց խորագիտութեան մէջ»
  • 3 , 20
   « ... Տէրը գիտէ իմաստունների մտածումները ... »
  • 4 , 10
   «Մենք՝ յիմարներ Քրիստոսի պատճառով, իսկ դուք՝ իմաստուններ Քրիստոսով ... »
  • 6 , 5
   « ... չկա՞յ այնքան իմաստուն մէկը, որ ... »
 • Եփես
  • 5 , 15
   « ... ո՛չ որպէս անմիտներ, այլ՝ որպէս իմաստուններ ... »
 • 2 Տիմ
  • 3 , 15
   « ... կարող են իմաստուն դարձնել քեզ փրկութեան համար ... »
 • Յակոբ
  • 3 , 13
   « ... ո՞վ է իմաստուն եւ խելացի ... »