Վիվալդի Անտոնիո Լուչո (1678-1741) - Փառք ի բարձունս Աստուծոյ – Ձայնադարան – Mashtoz.org
Վ

Վիվալդի Անտոնիո Լուչո (1678-1741) - Փառք ի բարձունս Աստուծոյ

Ղուկաս 2, 14. «Փա՜ռք ի բարձունս Աստուծոյ» - «Gloria in excelsis Deo»