Քահանայք (The Priests) եռյակ (2008-ից) - «Օրհնեալ եկեալ անուամբ Տեառն» – Ձայնադարան – Mashtoz.org
Ք

Քահանայք (The Priests) եռյակ (2008-ից) - «Օրհնեալ եկեալ անուամբ Տեառն»

Մատթեոս 21, 9. « ... Օրհնյալ է Նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով ... » - «Benedictus»