Նվիրատվություն | Mashtoz.org
Նվիրատվություն

Սիրելի Ընթերցող,

եթե այս կայքի նյութերը օգտակար եղան քեզ և եթե դու դրա կարողությունն ունես, կարող ես քո հնարավորությունների սահմաններում օգնել մեզ՝ նմանատիպ ա՛յլ գրքերի թարգմանության ու տարածման մեր առաքելական գործում։ Տարբեր արժույթներով փոխանցումներ հնարավոր է կատարել հայաստանյան և արտասահմանյան որևէ դրամատան որևէ մասնաճյուղից: Հարկավոր տեղեկությունների համար խնդրում ենք գրել մեզ այս կայքի Կապ բաժնից: ՀՀ Դրամով արագ ու հարմարավետ փոխանցումներ հնարավոր է կատարել Telcell, EasyPay, IDram և նմանատիպ ա՛յլ համակարգերի բոլոր տերմինալների միջոցով (Բանկեր բաժնից), և ցանկացած բանկի ցանկացած մասնաճյուղից, հետևյալ հաշվեհամարին.

ԱրմՍվիսԲանկ – ArmSwissBank , 2500010536520300 , ստացող՝ Վահե Ղազարյան , նպատակ՝ Օգնություն հոգևոր հրատարակչության համար ։

Բոլոր նվիրատուների և իրենց ողջ ու հանգուցյալ հարազատների համար կմատուցվեն առանձին Սուրբ Պատարագներ՝ հայցելու համար Տիրոջ ամենառատ օրհնությունները։