Դահեկան – Համաբարբառ – Mashtoz.org
Դ

Դահեկան

 • Ծննդոց
  • 24, 22
   « ... իւրաքանչիւրը մէկ դահեկանի քաշով ... »
  • 37, 28
   « ... Յովսէփին ... քսան դահեկանով վաճառեցին ... »
 • Թուոց
  • 7, 14
   « ... խնկով լցուած տասը դահեկան արժողութեամբ մէկ ոսկէ տուփ ... »
  • 7, 20. 26. 32. 38. 44. 50. 56. 62. 68. 74. 80
   « ... խնկով լցուած տասը դահեկան արժողութեամբ մէկ տուփ ... »
  • 7, 86
   « ... հարիւր քսան դահեկան ... »
 • 3 Թագ
  • 10, 16
   « ... երեք հարիւր դահեկան ծախսելով մէկ նիզակի վրայ ... »
 • 4 Թագ
  • 5, 5
   « ... վեց հազար դահեկան ... »
 • 1 Մնաց
  • 29, 7
   « ... տասը հազար դահեկան ... »
 • 2 Մնաց
  • 9, 15
   « ... վեց հարիւր դահեկան ... »
  • 9, 16
   « ... երեք հարիւր դահեկան ... »
 • Նէեմի
  • 7, 72
   « ... քսան հազար դահեկան ... »
 • Մատթէոս
  • 18, 28
   « ... հարիւր դահեկան պարտք էր»
  • 20, 2
   « ... մշակների օրավարձը մէկ դահեկան սակարկելով ... »
  • 20, 9.10
   « ... իւրաքանչիւրը մէկ դահեկան ստացաւ»
  • 20, 13
   « ... չէ՞ որ ինձ հետ մէկ դահեկանի սակարկեցիր»
  • 20, 19
   « ... ինձ հարկի դահեկան ցոյց տուէք։ Եւ նրանք մի դահեկան բերեցին»
 • Մարկոս
  • 6, 37
   « ... երկու հարիւր դահեկանի հաց ... »
  • 12, 15
   « ... ինձ մի դահեկան բերէք ... »
  • 14, 15
   « ... վաճառել աւելի քան երեք հարիւր դահեկանի ... »
 • Ղուկաս
  • 7, 41
   « ... մէկը հինգ հարիւր դահեկան պարտք ունէր ... »
  • 10, 35
   « ... իջեւանատիրոջը երկու դահեկան տուեց ... »
  • 20, 24
   «Ցոյց տուէք ինձ դահեկանը»
 • Յովհաննէս
  • 6, 7
   «Երկու հարիւր դահեկանի հաց ... »
 • Գործք
  • 19, 19
   « ... յիսուն հազար արծաթ դահեկան էր»