Իմաստնանալ – Համաբարբառ – Mashtoz.org
Ի

Իմաստնանալ

 • Առակ
  • 16, 17
   « ... յանդիմանութիւնն ընդունողը կ'իմաստնանայ»
 • Սիրաք
  • 18, 29
   « ... իրենք էլ են իմաստնանում ... »
  • 38, 25
   « ... ջանք կը թափի եւ կ'իմաստնանայ»
  • 38, 26
   «Ինչպէ՞ս կարող է իմաստնանալ ... »
 • Եսայի
  • 44, 28
   « ... ասում եմ Կիւրոսին, թէ՝ իմաստնացիր»