Հաւատք – Համաբարբառ – Mashtoz.org
Հ

Հաւատք

 • 2 Օրին
  • 32 ,20
   « ... սրանք մոլորուած ազգ են, հաւատք չունեցող որդիներ»
 • 1 Մակաբ
  • 2 , 59
   «Անանիան, Ազարիան ու Միսայէլը իրենց հաւատքի շնորհիւ փրկուեցին հնոցի կրակից»
  • 14 , 35
   « ... նա իր ազգը ղեկավարել է արդարութեամբ ու հաւատքով»
 • 2 Մակաբ
  • 5 , 18
   « ... պահպանել են արդարութիւնն ու հաւատքը մեր նկատմամբ»
 • Առակ
  • 14 , 22
   «Չարիք նիւթողները չեն ճանաչում ողորմութիւնն ու հաւատքը, բայց բարիք արարողները կը ժառանգեն ողորմութիւնն ու հաւատքը»
  • 15 , 27
   «Ողորմութեամբ ու հաւատքով մաքրւում է մեղքը ... »
  • 15 , 28
   «Արդարների սրտերը խորհում են հաւատքի մասին ... »
 • Երգ
  • 4 , 8
   « ... արի անցի՛ր Հաւատքի գագաթից ... »
 • Իմաստ
  • 3 , 14
   « ... նրան ըստ իր հաւատքի ընտիր շնորհ է տրուելու ... »
 • Եսայի
  • 1 , 21
   « ... պոռնիկ դարձաւ հաւատարիմ քաղաք Սիոնը, որ լի էր հաւատքով ... »
 • Օսէէ
  • 2 , 20
   «Քեզ կը նշանեմ ինձ հաւատքով, եւ դու կը ճանաչես Տիրոջը»
 • Ամբակում
  • 2 , 5
   «Արդարեւ, արդարը հաւատքով կ'ապրի ... »
 • Երեմիա
  • 7 , 28
   «Հաւատքը նուազեց, եւ ճշմարտութիւնը վերացաւ նրա բերանից»
  • 9 , 3
   « ... ստութի՛ւնը եւ ո՛չ թէ հաւատքը զօրացաւ երկրի վրայ ... »
  • 15 , 18
   « ... վերածուեցի անհամ ջրի, որի նկատմամբ չկայ հաւատք »
  • 32 , 41
   « ... այցի կը գնամ նրանց, հաւատքով, իմ ամբողջ սրտով ... »
 • Մատթէոս
  • 8 , 10
   « ... Իսրայէլի մէջ իսկ այսպիսի հաւատք չգտայ երբեք»
  • 9 , 2
   « ... նրանց հաւատքը տեսնելով, ասաց անդամալոյծին ... »
  • 9 , 22
   « ... դուստր, քո հաւատքը քեզ փրկեց»
  • 9 , 29
   « Ըստ ձեր հաւատքի թող լինի ձեզ»
  • 15 , 28
   « Ով կին, մեծ է քո հաւատքը ... »
  • 17 , 19
   « ... եթէ մանանեխի հատիկի չափ հաւատք ունենաք ... »
  • 21 , 21
   « ... եթէ հաւատք ունենաք եւ չերկմտէք ... »
  • 21 , 22
   «Եւ ամէն ինչ, որ հաւատքով ուզէք աղօթքի մէջ, կը ստանաք»
  • 23 , 23
   « ... բայց թողել էք օրէնքի ամենակարեւորները. արդարադատութիւնը, ողորմութիւնը եւ հաւատքը»
 • Մարկոս
  • 2 , 5
   « ... տեսնելով նրանց հաւատքը, անդամալոյծին ասաց ... »
  • 4 , 40
   «Ինչո՞ւ այդպէս վախկոտ էք. դեռեւս հաւատք չունէ՞ք»
  • 5 , 34
   « ... քո հաւատքը քեզ փրկեց ... »
  • 10 , 52
   « ... քո հաւատքը քեզ փրկեց ... »
  • 11 , 22
   «Եթէ Աստծոյ հանդէպ հաւատք ունենաք ... »
 • Ղուկաս
  • 5 , 20
   «Տեսնելով նրանց հաւատքը, Յիսուսը ասաց նրանց ... »
  • 7 , 9
   « ... Իսրայէլի մէջ անգամ այսչափ հաւատք չգտայ»
  • 7 , 50
   «Քո հաւատքը քեզ փրկեց ... »
  • 8 , 25
   «Ո՞ւր է ձեր հաւատքը»
  • 8 , 48
   « ... քո հաւատքը փրկեց քեզ ... »
  • 17 , 5
   «Աւելացրու մեր հաւատքը»
  • 17 , 6
   «Եթէ մանանեխի հատիկի չափ հաւատք ունենաք ... »
  • 17 , 19
   « ... քո հաւատքը քեզ փրկեց»
  • 18 , 8
   « ... երբ մարդու Որդին գայ, արդեօք երկրի վրայ հաւատք կը գտնի՞»
  • 18 , 48
   « ... քո հաւատքը քեզ փրկեց»
  • 22 , 32
   « ... ես աղօթեցի քո համար, որպէսզի քո հաւատքը չպակասի ... »
 • Գործք
  • 3 , 16
   « ... Յիսուսի միջոցով եղած հաւատքն է, որ սրան տուեց այս առողջութիւնը»
  • 6 , 5
   « ... ընտրեցին Ստեփանոսին, որ հաւատքով եւ Սուրբ Հոգիով լցուած մարդ էր ... »
  • 6 , 7
   «Եւ քահանաներից շատերը հնազանդւում էին հաւատքին»
  • 11 , 24
   « ... նա բարի, Սուրբ Հոգիով ու հաւատքով լցուած մարդ էր ... »
  • 13 , 8
   « ... ուզում էր բդեշխի փոխանորդին հաւատքից շեղել»
  • 14 , 8
   « ... տեսնելով, թէ փրկութեան հաւատք ունի ... »
  • 14 , 21
   « ... որպէսզի հաստատուն մնան հաւատքի մէջ»
  • 14 , 26
   « ... պատմեցին, թէ Աստուած ... ինչպէս հեթանոսների առաջ հաւատքի դուռը բացեց»
  • 15 , 9
   « ... հաւատքով մաքրելով նրանց սրտերը »
  • 16 , 5
   « ... եկեղեցիները ամրապնդւում էին հաւատքի մէջ ... »
  • 20 , 21
   « ... մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի հանդէպ հաւատքի մասին ... »
  • 24 , 24
   « ... ի Յիսուս Քրիստոսի եղած հաւատքի մասին»
  • 26 , 18
   « ... սրբերի հետ ժառանգութեան բաժին՝ իմ հանդէպ ունեցած հաւատքով»
 • Հռոմ
  • 1 , 5
   « ... հաւատքի հնազանդութեան բերելու բոլոր հեթանոսներին ... »
  • 1 , 8
   « ... ձեր հաւատքը պատմւում է ամբողջ աշխարհով մէկ»
  • 1 , 12
   « ... մխիթարակից լինելու ձեզ հասարակաց հաւատքի համար ... »
  • 1 , 17
   « ... Աստծոյ արդարութիւնը, որ հաւատքից է, հաւատքի համար է յայտնւում, ... թէ՝ արդարը հաւատքով է ապրելու»
  • 3 , 22
   « ... Աստծոյ արդարութիւնը ի Յիսուս Քրիստոս հաւատքի միջոցով է ... »
  • 3 , 25
   « ... Աստուած, նրա արեամբ, հաւատքի միջոցով, որպէս քաւութիւն էր նախասահմանել ... »
  • 3 , 27
   « ... գործերի՞ օրէնքով. ո՛չ, այլ հաւատքի օրէնքով ... »
  • 3 , 28
   « ... մարդը հաւատքով է արդարանում, առանց օրէնքի գործերի»
  • 3 , 30
   « ... արդարացնում է հաւատքի միջոցով ... »
  • 3 , 31
   « ... այս հաւատքով մի՞թէ ի չիք ենք դարձնում օրէնքը ... »
  • 4 , 5
   « ... հաւատքը համարւում է որպէս արդարութիւն ... »
  • 4 , 9
   « ... Աբրահամի հաւատքը որպէս արդարութիւն համարուեց»
  • 4 , 11
   « ... որպէս կնիք այն հաւատքի արդարութեան, որ ... »
  • 4 , 12
   « ... հայր Աբրահամի՝ չթլփատուած ժամանակուայ հաւատքի հետքերով»
  • 4 , 13
   « ... հաւատքի արդարութեան միջոցով ... »
  • 4 , 14
   « ... որ օրէնքի ուժով են ժառանգ, ապա ընդունայն է հաւատքը ... »
  • 4 , 16
   « ... հաւատքից է խոստումը ... ովքեր ունեն Աբրահամի հաւատքը ... »
  • 4 , 19
   « ... նա չերկմտեց իր հաւատքի մէջ ...
  • 4 , 20
   « ... այլ զօրացաւ հաւատքով ... »
  • 5 ,1
   « ... հաւատքով արդարացուած, խաղաղութիւն ունենանք Աստծոյ հետ ... »
  • 5 , 2
   « ... կարողացանք, հաւատքով, մերձենալ այն շնորհին ... »
  • 9 , 30
   « ... այն արդարութեան, որ հաւատքից է»
  • 9 , 32
   « ... ո՛չ թէ հաւատքին էր հետամուտ, այլ ... »
  • 10 , 6
   « ... հաւատքից եղող արդարութեան մասին ... »
  • 10 , 8
   « ... հաւատքի խօսքը, որ քարոզում ենք ... »
  • 10 , 17
   « ... ուրեմն հաւատքը լսուածից է ... »
  • 11 , 20
   « ... իսկ դու հաւատքով հաստատուն մնացիր»
  • 12 , 3
   « ... այն հաւատքի չափով, որ Աստուած բաժանեց»
  • 12 , 6
   « ... եթէ մարգարէութեան շնորհ է, ըստ հաւատքի չափի ... »
  • 14 , 1
   «Հաւատքի մէջ տկարացածին ընդունեցէք ... »
  • 14 , 2
   « ... ով տկար է հաւատքի մէջ, բանջարեղէն է ուտում ... »
  • 14 ,22
   « ... հաւատք ունես. պահի՛ր այն ... »
  • 14 , 23
   « ... դա ըստ հաւատքի չէ ... հաւատքից չէ, մեղք է»
  • 14 , 25
   « ... բոլոր հեթանոսներին, հաւատքի հնազանդութեան համար ... »
  • 15 , 13
   « ... ամենայն ուրախութեամբ եւ խաղաղութեամբ հաւատքի մէջ ... »
  • 16 , 25
   « ... բոլոր հեթանոսներին, հաւատքի հնազանդութեան համար ... »
 • 1 Կորնթ
  • 2 , 5
   « ... որպէսզի ձեր հաւատքը չլինի մարդկանց իմաստութեամբ ... »
  • 12 , 9
   « ... միւսին հաւատք, նոյն Հոգիով ... »
  • 13 , 2
   « ... եթէ ունենամ ամբողջ հաւատքը ... »
  • 13 , 13
   « ... մնում են հաւատք, յոյս, սէր ... »
  • 15 , 14
   « ... եթէ Քրիստոսը յարութիւն չի առել ... ի զուր է եւ ձեր հաւատքը»
  • 15 , 17
   « ... եթէ Քրիստոսը յարութիւն չի առել, ի զուր է ձեր հաւատքը ... »
  • 16 , 13
   « ... հաստատուն մնացէք հաւատքի մէջ ... »
 • 2 Կորնթ
  • 1 , 23
   « ... ձեր հաւատքի վրայ չենք իշխում ... քանի որ հաւատքով հաստատուն էք ... »
  • 4 , 13
   « ... հաւատքի նոյն հոգին ունենք ... »
  • 5 , 7
   « ... հաւատքով ենք ընթանում ... »
  • 8 , 7
   « ... ամէն ինչում հարուստ էք հաւատքով ... »
  • 10 , 15
   « ... յոյս ունենք, որ ձեր հաւատքի աճումով ... »
  • 13 , 5
   « ... նոյն հաւատքի մէ՞ջ էք ... »
 • Գաղատ
  • 1 , 23
   « ... այժմ քարոզում է այն հաւատքը, որը մի ժամանակ քանդում էր»
  • 2 , 16
   « ... այլ միայն՝ Յիսուս Քրիստոսի հաւատքով ... »
  • 2 , 20
   « ... Աստծոյ Որդու հաւատքով եմ ապրում ... »
  • 3, 2
   « ... օրէնքի գործերո՞վ ընդունեցիք Հոգին, թէ՞ հաւատքի քարոզութեամբ»
  • 3 , 5
   « ... օրէնքի գործերո՞վ էր, թէ՞ հաւատքի քարոզութեամբ »
  • 3 , 7
   « ... Աբրահամի որդիները նրանք են, որոնք այդ հաւատքից են»
  • 3 , 8
   « ... Աստուած հեթանոսներին հաւատքով է արդարացնելու ... »
  • 3, 9
   « ... նրանք, որ հաւատքից են, օրհնւում են ... »
  • 3 ,11
   « ... Արդարը ... հաւատքով է ապրելու»
  • 3 , 12
   « ... օրէնքը հաւատքից չէ ... »
  • 3 , 14
   « ... որպէսզի Սուրբ Հոգու խոստումը մենք ընդունենք հաւատքով»
  • 3 , 22
   « ... որպէսզի խոստումը Յիսուս Քրիստոսի հաւատքով տրուի ... »
  • 3 , 23
   «Քանի դեռ հաւատքը չէր եկել ... սպասելով գալիք հաւատքին ... »
  • 3 , 24
   « ... որպէսզի հաւատքով արդարանանք»
  • 3 , 25
   « ... երբ հաւատքը եկաւ ... »
  • 3, 26
   « ... բոլորդ էլ Աստծոյ որդիներ էք հաւատքով ի Յիսուս Քրիստոս»
  • 5 , 5
   « ... Հոգու միջոցով հաւատքից ենք ակնկալում արդարութեան յոյսը ... »
  • 5 , 6
   « ... հաւատքը, որ սիրով է գործում»
  • 6 , 10
   « ... մանաւանդ հաւատքի մէջ մեր հարազատների հանդէպ»
 • Եփես
  • 1 , 15
   « ... երբ լսեցի ձեր հաւատքի մասին ... »
  • 2 , 8
   « ... Աստծոյ շնորհով փրկուածներ էք հաւատքի միջոցով ... »
  • 3 , 17
   « ... ձեր հաւատքի միջոցով, Քրիստոսը բնակուի ձեր սրտերում ... »
  • 4 , 5
   «Մէ՛կ Տէր կայ, մէ՛կ հաւատք, մէ՛կ մկրտութիւն ... »
  • 4 , 13
   « ... բոլորս հասնենք հաւատքի կատարեալ միութեանը ... »
  • 6 , 16
   « ... առէ՛ք հաւատքի վահանը ... »
  • 6 , 23
   « ... սէ՜ր հաւատքով հանդերձ ... »
 • Փիլիպ
  • 1 , 25
   « ... ուրախ լինէք հաւատքի մէջ ... »
  • 1 , 27
   « ... պայքարում էք Աւետարանի հաւատքի համար ... »
  • 2 , 17
   « ... ձեր հաւատքին իբրեւ պատարագ եւ զոհ ընծայուեմ ... »
  • 3, 9
   « ... Քրիստոսի հաւատքից եղած արդարութիւնը ... արդարութիւնն է՝ հաւատքով ... »
 • Կողոս
  • 1 , 4
   « ... լսելով ձեր հաւատքի մասին ի Տէր ... »
  • 1 , 23
   « ... եթէ ամուր ու անսասան մնաք հաւատքի մէջ ... »
  • 2 , 5
   « ... ձեր հաւատքի ամրութիւնը ի Քրիստոս Յիսուս»
  • 2 , 7
   « ... հաստատուն մնալով հաւատքի մէջ ... »
  • 2 , 11
   « ... թլփատուեցիք հաւատքով ... »
 • 1 Թեսաղ
  • 1 , 3
   « ... յիշելով ձեր հաւատքի գործը ... »
  • 1 , 8
   « ... առ Աստուած ունեցած ձեր հաւատքը ... »
  • 3 , 2
   « ... մխիթարելու ձեր հաւատքի համար ... »
  • 3 , 5
   « ... իմանալու ձեր հաւատքի մասին ... »
  • 3 , 6
   « ... ձեր հաւատքի ու սիրոյ աւետիսը ... »
  • 3 , 7
   « ... մխիթարուեցինք ձեզնով, ձեր ունեցած հաւատքով ... »
  • 3 , 10
   « ... լրացնենք ձեր հաւատքի պակասը»
  • 5 , 8
   « ... սիրոյ ու հաւատքի զրահները հագնենք ... »
 • 2 Թեսաղ
  • 1 , 3
   « ... աւելի ու աւելի է աճում ձեր հաւատքը ... »
  • 1 , 4
   « ... ձեր համբերութեան ու հաւատքի համար ... »
  • 1 , 11
   « ... հաւատքի գործերը՝ զօրութեամբ ... »
  • 2, 12
   « ... փրկուենք Հոգու սրբացումով եւ ճշմարտութեան հաւատքով ... »
  • 3 , 2
   « ... բոլորը չէ, որ հաւատք ունեն ... »
 • 1 Տիմ
  • 1 , 2
   « ... Տիմոթէոսին՝ հաւատքի մէջ սիրելի որդուն շնո՜րհ ... »
  • 1 , 4
   « ... Աստծոյ ծրագրերին, որոնք հաւատքի վրայ են հիմնուած ... »
  • 1 , 5
   « ... գլխաւորը սէրն է ... անկեղծ հաւատքից ... »
  • 1 , 14
   « ... այն հաւատքով եւ սիրով, որ է ի Քրիստոս Յիսուս ... »
  • 1 , 19
   « ... պահես հաւատքը բարի խղճմտանքով ... »
  • 2 , 7
   « ... վարդապետ հեթանոսների՝ հաւատքով եւ ճշմարտութեամբ»
  • 2 , 15
   « ... մնայ հաւատքի, սիրոյ եւ սրբութեան մէջ»
  • 3 , 9
   « ... թող պահեն հաւատքի խորհուրդը մաքուր խղճով»
  • 3 , 13
   « ... ի Քրիստոս Յիսուս ունեցած իրենց հաւատքի մէջ ... »
  • 4, 1
   « ... վերջին ժամանակներում ոմանք պիտի հեռանան հաւատքից ... »
  • 4 , 6
   « ... սնուած հաւատքի խօսքերով ... »
  • 4 , 12
   « ... օրինակ եղիր ... սիրով, հաւատքով ... »
  • 5, 8
   « ... հաւատքն ուրացել է եւ աւելի չար է ... »
  • 5, 12
   « ... առաջին հաւատքն արհամարհեցին»
  • 6, 10
   « ... մոլորուեցին հաւատքից ... »
  • 6, 11
   « ... գնա՛ արդարութեան ... հաւատքի, սիրոյ ... ետեւից»
  • 6, 12
   «Հաւատքի բարի մարտը մղիր ... »
  • 6, 21
   « ... շեղուեցին հաւատքից ... »
 • 2 Տիմ
  • 1, 5
   « ... այն անկեղծ հաւատքը, որ քո մէջ է ... »
  • 1, 13
   « ... այն հաւատքով եւ սիրով, որ ունեն ... »
  • 2 , 18
   « ... նրանք կործանում են ոմանց հաւատքը»
  • 2, 22
   « ... գնա՛ արդարութեան, հաւատքի ... ետեւից ... »
  • 3 , 8
   « ... ապականուած մտքով մարդիկ, անպէտք՝ հաւատքի մէջ»
  • 3 , 10
   « ... դու հետեւեցիր իմ ... հաւատքին ... »
  • 3 , 15
   « ... այն հաւատքի միջոցով, որ Քրիստոս Յիսուսի մէջ է»
  • 4 , 7
   « ... աւարտեցի ընթացքս, պահեցի հաւատքը»
 • Մատթէոս
  • 1 , 1
   « ... հաւատքի եւ ճշմարտութեան գիտութեանը ... »
  • 1 , 4
   « ... Տիտոսին՝ հասարակաց հաւատքի մէջ իմ սիրելի որդուն ... »
  • 1, 13
   « ... որպէսզի առողջ լինեն հաւատքի մէջ ... »
  • 2, 2
   « ... ողջամիտ՝ հաւատքի, սիրոյ ... մէջ»
  • 3, 15
   «Ողջունիր հաւատքի մէջ մեզ սիրողներին»
 • Ֆիլ
  • 1, 5
   « ... երբ լսում եմ քո հաւատքի եւ սիրոյ մասին ... »
  • 1, 6
   « ... քո հաղորդակցութիւնը հաւատքին արգասաւոր լինի ... »
 • Եբր
  • 3, 1
   « ... լինելու Քահանայապետն այն հաւատքի ... »
  • 4, 2
   « ... հաւատքով չլսեցին ... »
  • 4, 14
   « ... ամուր պահենք մեր դաւանած հաւատքը ... »
  • 6, 1
   « ... Աստծոյ հանդէպ հաւատքի ... »
  • 6 , 12
   « ... հաւատքով ու համբերութեամբ ժառանգեցին խոստումները ... »
  • 9, 28
   « ... հաւատքով փրկուելու համար ... »
  • 10 , 22
   « ... ճշմարիտ սրտով, հաւատքի լիութեամբ ... »
  • 10, 38
   « ... ճշմարիտ սրտով, հաւատքի լիութեամբ ... »
  • 10, 39
   « ... հաւատքով հասնում ենք հոգիների փրկութեանը ... »
  • 11, 1
   «Ի՞նչ է հաւատքը ... »
  • 11, 2
   « ... նախնիները հաւատքով վկայութիւն ստացան ... »
  • 11, 3
   «Հաւատքով ենք իմանում, որ ... »
  • 11, 4
   «Հաւատքով էր, որ Աբէլը ... հաւատքով մեռաւ ... »
  • 11, 5
   «Հաւատքով Ենոքը փոխադրուեց երկինք ... »
  • 11, 6
   « ... առանց հաւատքի անհնարին է հաճելի լինել Աստծուն ... »
  • 11, 7
   «Հաւատքով է, որ Նոյը ... այն արդարութեան, որ հաւատքից է»
  • 11, 8
   «Հաւատքով է, որ Աբրահամը ... »
  • 11, 9
   «Հաւատքով նա պանդուխտ դարձաւ ... »
  • 11, 11
   «Հաւատքով ինքը Սառան էլ ... »
  • 11, 13
   «Հաւատքի մէջ մեռան սրանք բոլորը ... »
  • 11, 17
   «Հաւատքով է, որ Աբրահամը ... »
  • 11, 20
   «Հաւատքով Իսահակը օրհնեց Յակոբին ու Եսաւին ... »
  • 11, 21
   «Հաւատքով օրհնեց Յակոբը ... »
  • 11, 22
   «Հաւատքով յիշեց Յովսէփը ... »
  • 11, 23
   «Հաւատքով է, որ, երբ Մովսէսին ծնեցին ... »
  • 11, 24
   «Հաւատքով է, որ Մովսէսը ... »
  • 11, 27
   «Հաւատքով թողեց Եգիպտոսը ... »
  • 11, 28
   «Հաւատքով կատարեց զատիկը ... »
  • 11, 29
   «Հաւատքով նրանք անցան Կարմիր ծովով ... »
  • 11, 30
   «Հաւատքով ընկան Երիքովի պարիսպները ... »
  • 11, 31
   «Հաւատքով է, որ ... Ռախաբը ... »
  • 11, 33
   « ... որոնք հաւատքով պարտութեան մատնեցին ... »
  • 11, 39
   « ... սրանք ամէնքը հաւատքի մէջ վկայուած լինելով հանդերձ ... »
  • 12, 2
   « ... նայենք Յիսուսին՝ հաւատքի զօրագլխին ... »
  • 13 , 7
   « ... հետեւող եղէք նրանց հաւատքին»
 • Յակոբ
  • 1, 3
   « ... ձեր հաւատքի փորձը համբերութիւն է ... »
  • 1 , 6
   « ... հաւատքով թող խնդրի ... »
  • 2, 1
   « ... Տէր Յիսուս Քրիստոսի՝ փառքի Տիրոջ հաւատքը ... »
  • 2, 5
   « ... աղքատներին, որոնք հարուստ են հաւատքով ... »
  • 2, 14
   « ... ասի, թէ հաւատք ունի, սակայն հաւատքն արտայայտող գործերը չունենայ ... հաւատքը նրան կը կարողանա՞յ փրկել»
  • 2, 17
   «Նոյնպէս եւ հաւատքը. եթէ գործեր չունի, առանձինն մեռած է»
  • 2, 18
   «Դու հաւատք ունես ... ցոյց տուր ինձ քո հաւատքը ... իմ հաւատքը գործերով»
  • 2, 20
   « ... հաւատքը դատարկ բան է առանց գործերի»
  • 2, 22
   « ... հաւատքը գործակից եղաւ նրա գործերին եւ գործերով էլ հաւատքը կատարեալ դարձաւ»
  • 2, 24
   « ... եւ ոչ թէ միայն հաւատքով ... »
  • 2, 26
   « ... հաւատքն առանց գործերի մեռած է»
  • 5, 15
   « ... հաւատքով կատարուած աղօթքը կը փրկի հիւանդին ... »
 • 1 Պետրոս
  • 1, 5
   « ... Աստծոյ զօրութեամբ պահուած էիք հաւատքով ... »
  • 1, 7
   « ... ձեր հաւատքի փորձը ... »
  • 1, 9
   « ... ձեր հաւատքի պսակումը՝ հոգիների փրկութիւնը ... »
  • 1 , 21
   « ... որպէսզի ձեր հաւատքը եւ յոյսը լինեն Աստծոյ վրայ»
  • 5, 9
   « ... հաստատուն լինելով հաւատքի մէջ ... »
 • 2 Պետրոս
  • 1, 1
   « ... հասաք նոյն պատուական հաւատքին ... »
  • 1, 5
    
 • 1 Յովհ
  • 5, 4
   « ... յաղթում է աշխարհին՝ մեր հաւատքը»
 • Յուդա
  • 1, 3
   « ... որ պայքարէք հաւատքի համար, այն հաւատքի, որ ... »
  • 1 , 20
   « ... մեր անձերը կառուցենք հաւատքի սրբութեամբ ... »
 • Յովհ. Յայտն.
  • 2, 13
   « ... չուրացար իմ հաւատքը ... »
  • 2, 19
   « ... տեսայ քո գործերը, սէրը, հաւատքը ... »
  • 13, 10
   «Այստեղ է ահա սրբերի համբերութիւնը եւ հաւատքը»
  • 14, 12
   « ... պահում են Աստծոյ պատուիրանները եւ Յիսուսի հանդէպ իրենց հաւատքը»