Եղբայր Վինիցիուս, «Արժե ... » (Սանռեմոյի Քրիստոնեական Երգի Փառատոն 2022) – Ձայնադարան – Mashtoz.org
Ե

Եղբայր Վինիցիուս, «Արժե ... » (Սանռեմոյի Քրիստոնեական Երգի Փառատոն 2022)

Սանռեմոյի Քրիստոնեական Երգի Փառատոնի 2022 թվականի հաղթող Եղբայր Վինիցիուսը (26 տարեկան) կատարում է իր կողմից ներկայացված ու հաղթանակած «Արժե ... » երգը։
 
 
Vedo un mondo che vuole amore,
Տեսնում եմ մի աշխարհ, որ սեր է փափագում,
 
vedo che tanti hanno perso la speranza,
տեսնում եմ, որ շատերը կորցրել են հույսը,
 
vedo cuori che non sanno chi sei tu,
տեսնում եմ սրտեր, որ չգիտեն, թե դու ո՛վ ես,
 
un uomo assetato di verità
մի մարդ՝ ծարավի ճշմարտության,
 
ma che non capisce le proprie ferite,
բայց որ չի հասկանում իր վերքերը,
 
vite che passano senza un perché.
կյանքեր, որ անցնում են աննպատակ։
 
Alzo i miei occhi e vedo che la speranza c’è,
Բարձրացնում եմ աչքերս ու տեսնում, որ հույսը կա,
 
in chi confida totalmente in te,
նրա համար, ով լիովին վստահում է Քեզ.
 
per questo scelgo la vera pace
այս պատճառով ընտրում եմ ճշմարիտ խաղաղությունը
 
e proclamo che voglio vivere
և հռչակում եմ, որ կամենում եմ ապրել
 
una vita che valga la pena.
մի կյանք, որն արժե։
 
Una storia che valga la pena
Մի պատմություն, որն արժե,
 
anche se so che per il mondo è una stoltezza,
թեև գիտեմ, որ աշխարհի համար հիմարություն է,
 
seguire Cristo è l’unica certezza.
բայց Քրիստոսին հետևելն է միակ ապահովությունը։
 
Stare accanto a te vale la pena,
Լինել Քո կողքին՝ արժե,
 
restare in te Gesù vale la pena,
մնալ Քո մեջ, Հիսո՜ւս, արժե,
 
e semmai mi mancherà forza e coraggio,
և եթե երբևէ պակասեն ինձ ուժն ու քաջությունը,
 
vivi in me, io ci credo,
ապրի՜ր իմ մեջ, ես հավատում եմ,
 
tutto posso in te Gesù,
ամեն ինչ կարող եմ Քո մեջ, Հիսո՜ւս,
 
tutto vale la pena, vale la pena.
ամեն ինչ արժե, արժե ապրել։
 
A quelli che oggi sono nel buio
Նրանց, ովքեր այսօր խավարի մեջ են,
 
che la tua luce venga ad illuminarli
թող որ Քո լույսը գա նրանց լուսավորելու,
 
e che capiscano il loro perché, oh ho ho.
և հասկանան իրենց կյանքի իմաստն ու նպատակը։
 
Che il mondo ascolti adesso la mia voce
Թող որ աշխարհն հիմա լսի իմ ձայնը,
 
e dentro di sé ognuno senta forte
և իր ներսում ամեն ոք զգա ուժգին,
 
che il senso vero si trova nel Signore.
որ ճշմարիտ իմաստը գտնվում է Տիրոջ մեջ։
 
Alzo i miei occhi e vedo che la speranza c’è,
Բարձրացնում եմ աչքերս ու տեսնում, որ հույսը կա,
 
in chi confida totalmente in te,
նրա համար, ով լիովին վստահում է Քեզ.
 
per questo scelgo la vera pace
այս պատճառով ընտրում եմ ճշմարիտ խաղաղությունը
 
e proclamo che voglio vivere
և հռչակում եմ, որ կամենում եմ ապրել
 
una vita che valga la pena.
մի կյանք, որն արժե։
 
Una storia che valga la pena
Մի պատմություն, որն արժե,
 
anche se so che per il mondo è una stoltezza,
թեև գիտեմ, որ աշխարհի համար հիմարություն է,
 
seguire Cristo è l’unica certezza.
բայց Քրիստոսին հետևելն է միակ ապահովությունը։
 
Stare accanto a te vale la pena,
Լինել Քո կողքին՝ արժե,
 
restare in te Gesù vale la pena,
մնալ Քո մեջ, Հիսո՜ւս, արժե։
 
E semmai mi mancherà forza e coraggio,
և եթե երբևէ պակասեն ինձ ուժն ու քաջությունը,
 
vivi in me per questo voglio vivere oh ho ho.
ապրի՜ր իմ մեջ, սրա համար եմ ուզում ապրել։
 
Seguire Cristo è l’unica certezza,
Հետևել Հիսուսին՝ միակ ապահովությունն է,
 
stare accanto a te vale la pena,
Լինել Քո կողքին՝ արժե,
 
restare in te Gesù vale la pena,
մնալ Քո մեջ, Հիսո՜ւս, արժե.
 
e semmai mi mancherà forza e coraggio
և եթե երբևէ պակասեն ինձ ուժն ու քաջությունը,
 
vivi in me, io ci credo
ապրի՜ր իմ մեջ, ես հավատում եմ.
 
tutto posso in te, Gesù,
ամեն ինչ կարող եմ Քո մեջ, Հիսո՜ւս,
 
tutto vale la pena, vale la pena.
ամեն ինչ արժե, արժե ապրել։