Պատրիարքներ Կաթողիկէ Հայոց (անուանացանկ) – Հանրագիտարան – Mashtoz.org
encyclopedia_letter Պ
Պատրիարքներ Կաթողիկէ Հայոց (անուանացանկ)
 
01. Աբրահամ Պետրոս Ա. Արծիւեան (Թեմական)       1740-1749թթ.
02. Յակոբ Պետրոս Բ. Յովսէփեան (Թեմական)       1749-1753թթ.
03. Միքայէլ Պետրոս Գ. Գասպարեան (Անտոնեան)       1753-1780թթ.
04. Բարսեղ Պետրոս Դ. Աւքատեան (Անտոնեան)       1780-1788թթ.
05. Գրիգոր Պետրոս Ե. Քուփելեան (Զմմառեան)       1788-1812թթ.
06. Գրիգոր Պետրոս Զ. Ճերանեան (Թեմական)       1812-1841թթ.
07. Յակոբ Պետրոս Է. Հոլասեան (Թեմական)       1841-1843թթ.
08. Գրիգոր Պետրոս Ը. Տէր-Աստուածատուրեան (Զմմառեան)       1843-1866թթ.
09. Անտոն Պետրոս Թ. Հասսուն (Թեմական)       1866-1880թթ.
10. Ստեփան Պետրոս Ժ. Ազարեան (Թեմական)       1881-1899թթ.
11. Պօղոս Պետրոս ԺԱ. Էմմանուէլեան (Թեմական)       1899-1904թթ.
12. Պօղոս Պետրոս ԺԲ. Սապպաղեան (Թեմական)       1904-1910թթ.
13. Պօղոս Պետրոս ԺԳ. Թերզեան (Թեմական)       1910-1931թթ.
14. Աւետիս Պետրոս ԺԴ. Արփիարեան (Թեմական)       1931-1937թթ.
15. Գրիգոր Պետրոս ԺԵ. Աղաճանեան (Թեմական)       1937-1962թթ.
16. Իգնատիոս Պետրոս ԺԶ. Պաթանեան (Թեմական)       1962-1976թթ.
17. Հմայեակ Պետրոս ԺԷ. Կէտիկեան (Մխիթարեան)       1976-1982թթ.
18. Յովհաննէս Պետրոս ԺԸ. Գասպարեան (Զմմառեան)       1982-1999թթ.
19. Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Թարմունի (Թեմական)       1999-2015թթ.
20. Գրիգոր Պետրոս Ի. Կապրոյեան (Զմմառեան)       2015-2021թթ.
21. Ռաֆայէլ Պետրոս ԻԱ. Մինասեան (Զմմառեան)       2021ից։

 

Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։