Սբ. Դիադոքոս Ֆոթիկացի (5րդ դար) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Դիադոքոս Ֆոթիկացի (5րդ դար)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԴԻԱԴՈՔՈՍ ՖԻԹԻԿԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ