Սբ. Կեսարիուս Արլսացի (470-543) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Կեսարիուս Արլսացի (470-543)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԿԵՍԱՐԻՈՒՍ ԱՐԼՍԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ