Սբ. Կյուրեղ Ալեքսանդրացի (380-444) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Կյուրեղ Ալեքսանդրացի (380-444)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԿՅՈՒՐԵՂ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ