Սբ. Մակար Մեծ (300-390) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Մակար Մեծ (300-390)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ՄԱԿԱՐ ՄԵԾԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ