Սբ. Իրենեուս Լուգդունացի (130-202) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Իրենեուս Լուգդունացի (130-202)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԻՐԵՆԵՈՒՍ ԼՈՒԳԴՈՒՆԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ