Սբ. Իսահակ Նինվեացի (մոտ 613-700) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Իսահակ Նինվեացի (մոտ 613-700)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԻՍԱՀԱԿ ՆԻՆՎԵԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ