Սբ. Հովհաննես Կասսիանոս (360-435) – Գրադարան – Mashtoz.org

Սբ. Հովհաննես Կասսիանոս (360-435)

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԿԱՍՍԻԱՆՈՍԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
Բովանդակություն