Գրադարան | Mashtoz.org
Հայրախոսական Մատենաշար
 • Սբ. Հուստինոս (100-163/167)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ՀՈՒՍՏԻՆՈՍԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ ու մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Հուստինոսի աշխատություններից։
 • Սբ. Իրենեուս Լուգդունացի (130-202)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԻՐԵՆԵՈՒՍ ԼՈՒԳԴՈՒՆԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ ու մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Իրենեուս Լուգդունացու աշխատություններից։
 • Սբ. Կղեմես Ալեքսանդրացի (150-215)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԿՂԵՄԵՍ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ ու մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Կղեմես Ալեքսանդրացու աշխատություններից։
 • Տերտուղիանոս (155-230)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՏԵՐՏՈՒՂԻԱՆՈՍԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ և մտորումներ, քաղված՝ Քուինթուս Սեպտիմուս Ֆլորենս Տերտուղիանոսի աշխատություններից։
 • Որոգինես Ադամանցիուս Ալեքսանդրացի (185-253)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՈՐՈԳԻՆԵՍ Ա. ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ և մտորումներ, քաղված՝ Որոգինես Ադամանցիուս Ալեքսանդրացու աշխատություններից
 • Սբ. Կիպրիանոս Կարթագինեսացի (200-258)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԿԻՊՐԻԱՆՈՍ ԿԱՐԹԱԳԻՆԵՍԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ և մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Կիպրիանոս Կարթագինեսացու աշխատություններից։
 • Սբ. Աթանաս Ալեքսանդրացի (295/299-373)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԱԹԱՆԱՍ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ և մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Աթանաս Ալեքսանդրացու աշխատություններից։
 • Սբ. Կյուրեղ Երուսաղեմացի (313/315-386)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԿՅՈՒՐԵՂ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ ու մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Կյուրեղ Երուսաղեմացու աշխատություններից։
 • Սբ. Հիլարիուս Պիկտավիումացի (315-367)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ՀԻԼԱՐԻՈՒՍ ՊԻԿՏԱՎԻՈՒՄԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ ու մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Հիլարիուս Պիկտավիումացու աշխատություններից:
 • Սբ. Բարսեղ Կեսարացի (329-379)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԲԱՐՍԵՂ ԿԵՍԱՐԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ և մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Բարսեղ Կեսարացու աշխատություններից։
 • Սբ. Գրիգոր Նազիանզացի (329-390)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱԶԻԱՆԶԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ և մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Գրիգոր Նազիանզացու աշխատություններից։
 • Սբ. Գրիգոր Նյուսացի (335-395)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԳՐԻԳՈՐ ՆՅՈՒՍԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ և մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Գրիգոր Նյուսացու աշխատություններից։
 • Սբ. Ամբրոսիուս Մեդիոլանումացի (339/340-397)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԱՄԲՐՈՍԻՈՒՍ ՄԵԴԻՈԼԱՆՈՒՄԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ ու մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Ամբրոսիուս Մեդիոլանումացու աշխատություններից։
 • Սբ. Հովհան Ոսկեբերան (345-407)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ՀՈՎՀԱՆ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ և մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Հովհան Ոսկեբերանի աշխատություններից
 • Սբ. Օգոստինոս Հիպպոնացի (354-430)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ՕԳՈՍՏԻՆՈՍ ՀԻՊՊՈՆԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ և մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Օգոստինոս Հիպպոնացու աշխատություններից
 • Սբ. Կյուրեղ Ալեքսանդրացի (380-444)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԿՅՈՒՐԵՂ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ և մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Կյուրեղ Ալեքսանդրացու աշխատություններից։
 • Սբ. Պետրոս Ոսկեխոս (4րդ դարի վերջ-450)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ՊԵՏՐՈՍ ՈՍԿԵԽՈՍԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ ու մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Պետրոս Ոսկեխոսի աշխատություններից։
 • Սբ. Լևոն Մեծ (390-461)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԼԵՎՈՆ ՄԵԾԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ ու մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Լևոն Մեծի աշխատություններից։
 • Սբ. Դիադոքոս Ֆոթիկացի (5րդ դար)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԴԻԱԴՈՔՈՍ ՖԻԹԻԿԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ և մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Դիադոքոս Ֆոթիկացու աշխատություններից։
 • Սբ. Դիոնիսիոս Արիսպագացի (5րդ-6րդ դար)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԴԻՈՆԻՍԻՈՍ ԱՐԻՍՊԱԳԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ և մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Դիոնիսիոս Արիսպագացու աշխատություններից։
 • Սբ. Ռոմանոս Երգեցող (? - մոտ 560)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ՌՈՄԱՆՈՍ ԵՐԳԵՑՈՂԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ, տաղեր ու շարականներ Սբ. Ռոմանոս Երգեցողի աշխատություններից։
 • Սբ. Գրիգոր Մեծ (540-604)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԳՐԻԳՈՐ ՄԵԾԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ ու մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Գրիգոր Մեծի աշխատություններից։
 • Սբ. Մաքսիմոս Խոստովանող (580-662)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ՄԱՔՍԻՄՈՍ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՂԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ և մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Մաքսիմոս Խոստովանողի աշխատություններից։
 • Սբ. Բեդա Պատվելի (մոտ 673-735)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԲԵԴԱ ՊԱՏՎԵԼԻԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ և մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Բեդա Պատվելիի աշխատություններից։
 • Սբ. Սիմեոն Նոր Աստվածաբան (949-1022)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ՍԻՄԵՈՆ ՆՈՐ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ ու մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Սիմոեոն Նոր Աստվածաբանի աշխատություններից։
 • Սբ. Բեռնարդոս Քլեռվոյացի (1091-1153)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԲԵՌՆԱՐԴՈՍ ՔԼԵՌՎՈՅԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ և մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Բեռնարդոս Քլեռվոյացու աշխատություններից։
 • Սբ. Թովմա Աքուինացի (1225-1274)
  ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՍԲ. ԹՈՎՄԱ ԱՔՈՒԻՆԱՑՈՒ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ ու մտորումներ, քաղված՝ Սբ. Թովմա Աքուինացու աշխատություններից։
 • ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՀԱՅՐԱԽՈՍԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԶԱՆԱԶԱՆ ԵՎ ԱՆԱՆՈՒՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
  .
  .
  .
  Հատընտիր հատվածներ՝ աղոթքներ, քարոզներ ու մտորումներ, քաղված՝ Հայրախոսական շրջանի տարբեր Հեղինակների պատկանող կամ Անանուն աշխատություններից։
 • ՀԱՅՐԱԽՈՍԱԿԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՄԵՋԲԵՐՈՒՄ ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ