Ադրիանոս կայսեր հրովարտակը – Գրադարան – Mashtoz.org

Ադրիանոս կայսեր հրովարտակը

Եվսեբիոս Կեսարացու (265-349) «Եկեղեցական պատմություն» հատորում պահպանվել է Ադրիանոսի մի հրամանագիրը՝ գրված 125 թվականին և ուղղված Ասիայի «փոխանակ բդեշխին՝ Մինուցիոս Ֆունդիանոսին»[1]։

Կայսրը, ով արդարադատ մեկն էր, լսելով քրիստոնյաների դեմ եղած դատաստանների ընթացքում տեղի ունեցող անարդարությունների մասին, այս հրամանագրով հրահանգում է, որ քրիստոնյաներին ամբաստանողներն անձամբ ներկայանան դատավորին, իսկ եթե սուտ լինի նրանց ամբաստանությունը, զրպարտողներն անխնա պատժվեն։

[1] Եվսեբիոս, Եկեղեցական Պատմութիւն, Վենետիկ, դպ. Դ., գլ. 9, էջ 254.

Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։