Գլուխ Դ. - Պողոս Առաքյալ – Մատթեոս Ավետարանիչ – Գրադարան – Mashtoz.org

Գլուխ Դ. - Պողոս Առաքյալ – Մատթեոս Ավետարանիչ

Քրիստոսի կյանքի և վարդապետության գլխավոր աղբյուրներն են Առաքյալների նամակները, Գործք Առաքելոց գիրքը և չորս Ավետարանները, որոնք կազմում են Նոր Կտակարանը[1]։

Վերոհիշյալ գրություններում է, որ գտնում ենք Հիսուսի կյանքի պատմությունը, Նրա գործերը, հրաշքներն ու խոսքերը։

[1] Չորս Ավետարաններից բացի, Նոր Կտակարանի մաս են կազմում հետևյալ գրությունները. Գործք Առաքելոց, Պողոսի 14 նամակները, Պետրոսի 2 նամակները, Հովհաննես Ավետարանչի 3 նամակները, Հակոբոս և Հուդա Առաքյալների մեկական նամակները, և ի վերջո՝ Հովհաննես Առաքյալի Հայտնության գիրքը։

Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։