Գլուխ Է. - Համատես Ավետարանների խնդիրը – Գրադարան – Mashtoz.org

Գլուխ Է. - Համատես Ավետարանների խնդիրը

Մեզ հասած չորս Ավետարաններից առաջին երեքը թեև տարբեր հեղինակների կողմից, տարբեր վայրերում և տարբեր ժամանակահատվածներում են գրվել, սակայն իրար հետ այնպիսի սերտ կապակցություն ունեն, որ կոչվել են «Համատես»։ Այս բառն առաջացել է հունարեն «συ΄ν-οφις» = «ամբողջության տեսություն» բառից, որը Յոհան Գրիսբախի[1] կողմից 1774 թվականին լույս տեսած մի հրատարակության խորագիրն է[2]։

Վերոհիշյալ հրատարակությունում Մատթեոսի, Մարկոսի և Ղուկասի Ավետարանները տպված են երեք տարբեր սյունակներով՝ դրանք իրար հետ դյուրությամբ համեմատելու նպատակով։

Ինչպես ասացինք, երբ առաջին երեք Ավետարաններն իրար հետ համեմատելու լինենք, անմիջապես պիտի անդրադառնանք, որ դրանք իրար հետ նյութերի դասավորման, գրելաոճի և նույնիսկ բառապաշարի այնպիսի նմանություններ ունեն, որ կարծես իրարից ընդօրինակված լինեն։

Բազմազան նմանություններին առընթեր, սակայն, այնպիսի տարբերություններ էլ կան, որոնց գոհացուցիչ բացատրություններ տալու համար մասնագետները հարյուրավոր գրքեր ու հոդվածներ են գրել։

Արդեն Չորրորդ դարում Սուրբ Օգոստինոսը նկատի առնելով Ավետարաններում գտնվող անհամաձայն կետերը՝ աշխատեց իրար հետ հաշտեցնել արտաքնապես իրար հակասող տարբերակները՝ ցույց տալով, որ չորս Ավետարաններն իրարից էական ոչ մի տարբերություն չունեն։

Տացիանոսը Երկրորդ դարի վերջերին նման մի փորձ արել էր արդեն։ Նա չորս Ավետարանները միաձուլելով մի Ավետարան էր կազմել՝ Դիատեսսառոն (Diatessaron) անվամբ։

Միջին դարերում Ժան Ժերսոնը[3] հրատարակելով «Monotessarron, Unum de quatuor» աշխատասիրությունը՝ ջանացել է բացատրություն տալ Ավետարաններում գոյություն ունեցող տարբերություններին։

Բազմաթիվ ա՛յլ հրատարակություններից արժե հիշատակել նաև Անդրեաս Օզիանդերի[4] գործը, որը լույս է տեսել 1537 թվականին։

 

Համատես Ավետարանների բովանդակությունը

 
Համատես Ավետարանների մասին խոսելուց առաջ ցանկալի է անդրադառնալ դրանց բովանդակությանը։

Առաջին երեք Ավետարանների նյութերը սովորաբար երեք խմբերի են բաժանվում և անվանվում են.

ա) Եռյակ ավանդություն, այսինքն՝ այն նյութերը, որոնք ընդհանուր են երեք Ավետարաններում.

բ) Կրկնակ ավանդություն, այսինքն՝ այն նյութերը, որոնք միայն երկու Ավետարաններում են ընդհանուր.

Կրկնակ ավանդությունն էլ իր հերթին կարելի է բաժանել հետևյալ կերպ.
– 1. Մատթեոսի և Մարկոսի,
– 2. Մարկոսի և Ղուկասի,
– 3. Մատթեոսի և Ղուկասի։
 

գ) Միակ ավանդություն, այսինքն՝ այն նյութերը, որոնք Ավետարաններից միայն մեկին են բնորոշ։

[1] Յոհան Յակոբ Գրիսբախ (Johann Jakob Griesbach, 1745-1812), գերմանացի բողոքական աստվածաբան, Նոր Կտակարանի ուսումնասիրող
[2] 1950 թվականին Ալբերտ Հակքը և Հանս Լիթցմաննը (Albert Huck - Hans Lietzmann) հունարեն լեզվով խնամված մի հրատարակություն լույս ընծայեցին։ Ավելի կատարյալը, սակայն, 1964 թվականին Քյուրթ Ալանդի (Kurt Aland) «Synopsis quatuor evangeliorum» խորագրով հրատարակած գործն է, որտեղ երեք Ավետարանների կողքին նաև չորրորդ Ավետարանից համապատասխան հատվածներ են ավելացվել։
[3] Ժան Ժերսոն (Jean Charlier de Gerson, 1363-1429), ֆրանսիացի նշանավոր աստվածաբան, աստվածաբանության դոկտոր
[4] Անդրեաս Օզիանդեր (Andreas Osiander, 1498-1552), գերմանացի աստվածաբան, բողոքական գործիչ
Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։