Եռյակ ավանդության ցանկը – Գրադարան – Mashtoz.org

Եռյակ ավանդության ցանկը

ՄԱՏԹԵՈՍ – ՄԱՐԿՈՍ – ՂՈՒԿԱՍ[1]

 

Հովհաննես Մկրտչի մասին – Մտթ 3, 1-3.5-6.11; Մրկ 1, 2-5.7-8; Ղկս 3, 2-4.16

Հիսուսի մկրտությունը – Մտթ 3, 13.16-17; Մրկ 1, 9-11; Ղկս 3, 21-22

Հիսուսն անապատում – Մտթ 4, 1-2; Մրկ 1, 12-13; Ղկս 4, 1-2

Հիսուսի վերադարձը Գալիլեայից – Մտթ 4, 12; Մրկ 1, 14; Ղկս 4, 14

Առաջին աշակերտների կոչումը – Մտթ 4, 20.22; Մրկ 1, 18.20; Ղկս 5, 11

Քարոզչությունը Գալիլեայում – Մտթ 4, 23; 9, 35; Մրկ 1, 39; Ղկս 4, 44

Բորոտի բժշկումը – Մտթ 8, 1-4; Մրկ 1, 40-45; Ղկս 5, 12-16

Պետրոսի զոքանչի բժշկումը – Մտթ 8, 14-15; Մրկ 1, 29-31; Ղկս 4, 38-39

Այլևայլ բժշկումներ – Մտթ 8, 16; Մրկ 1, 32-34; Ղկս 4, 40-41

Ծովամրրիկը – Մտթ 8, 18.23-27; Մրկ 4, 35-41; Ղկս 8, 22-25

Գերգեսացի դիվահարների բժշկումը – Մտթ 8, 28-34; Մրկ 5, 1-20; Ղկս 8, 26-39

Անդամալույծի բժշկումը – Մտթ 9, 1-8; Մրկ 2, 1-12; Ղկս 5, 17-26

Մատթեոսի կոչումը – Մտթ 9, 9-13; Մրկ 2, 13-17; Ղկս 5, 27-32

Ծոմապահություն – Մտթ 9, 14-17; Մրկ 2, 18-22; Ղկս 5, 33-39

Հայրոսի աղջիկը և տեռատես կինը – Մտթ 9, 18-26; Մրկ 5, 21-43; Ղկս 8, 40-56

Առաքյալների ընտրությունը – Մտթ 10, 1-4; Մրկ 3, 13-14.16-19; Ղկս 6, 12-16

Առաքյալների քարոզչությունը – Մտթ 10, 5-16; Մրկ 6, 7-11; Ղկս 10, 1-16; 9, 1-5

Վեճ շաբաթ օրվա մասին – Մտթ 12, 1-4.8; Մրկ 2, 23-28; Ղկս 6, 1-5

Գոսացած ձեռքով մարդը – Մտթ 12, 9-10.12-14; Մրկ 3, 1-6; Ղկս 6, 6-11

Ամբոխը և բժշկումներ – Մտթ 12, 15-16; 4, 24-25; Մրկ 3, 7-8.10-12; Ղկս 6, 17-19

Հիսուսի ինքնապաշտպանությունը – Մտթ 12, 24-66; Մրկ 3, 22-30; Ղկս 11, 15-18.21-22; 12, 10

Հիսուսի ազգականները – Մտթ 12, 46-50; Մրկ 3, 31-35; Ղկս 8, 19-21

Սերմնացանի առակը – Մտթ 13, 1-9; Մրկ 4, 1-9; Ղկս 8, 4-8

Առակների նպատակը – Մտթ 13, 10-11.13; Մրկ 4, 10-12; Ղկս 8, 9-10

Սերմնացանի առակի մեկնությունը – Մտթ 13, 18-23; Մրկ 4, 13-20; Ղկս 8, 11-15

Մանանեխի հատիկը – Մտթ 13, 31-32; Մրկ 4, 30-32; Ղկս 13, 18-19

Հիսուսը Նազարեթում – Մտթ 13, 53-58; Մրկ 6, 1-6; Ղկս 4, 16-30

Հիսուսի մասին Հերովդեսի և մյուսների կարծիքը – Մտթ 14, 1-2; Մրկ 6, 14-16; Ղկս 9, 7-9

Հացերի առաջին բազմացումը – Մտթ 14, 13-21; Մրկ 6, 32-34; Ղկս 9, 10-17

Երկնքից նշան – Մտթ 16, 1-2.4; 12, 38-40; Մրկ 8, 11-13; Ղկս 11, 16.29-30

Փարիսեցիների խմորը – Մտթ 16, 5-6; Մրկ 8, 15; Ղկս 12, 1

Պետրոսի դավանանքը և Չարչարանքների առաջին կանխասացությունը – Մտթ 16, 13-16.20-21; Մրկ 8, 27-31; Ղկս 9, 18-22

Քրիստոնեական խաչակրություն – Մտթ 16, 24-28; Մրկ 8, 34 - 9, 1; Ղկս 9, 23-27

Այլակերպություն – Մտթ 17, 1-8; Մրկ 9, 2-8; Ղկս 9, 28-36

Լուսնոտի բժշկումը – Մտթ 17, 14-21; Մրկ 9, 14-29; Ղկս 9, 37-43

Չարչարանքների երկրորդ կանխասացությունը – Մտթ 17, 22-23; Մրկ 9, 30-32; Ղկս 9, 43-45

Փոքրիկ մանուկը – Մտթ 18, 1-5; Մրկ 9, 33-37; Ղկս 9, 46-48

Գայթակղություն – Մտթ 18, 6-7; Մրկ 9, 42; Ղկս 17, 1-2

Գալիլեայից Երուսաղեմ – Մտթ 19, 1-2; Մրկ 10, 1; Ղկս 9, 51

Ապահարզան – Մտթ 19, 3-12; 5, 32; Մրկ 10, 2-12; Ղկս 16, 18

Հիսուսն օրհնում է մանուկներին – Մտթ 19, 13-15; Մրկ 10, 13-16; Ղկս 18, 15-17

Երիտասարդ հարուստը – Մտթ 19, 16-26; Մրկ 10, 17-27; Ղկս 18, 18-27

Հիսուսի հետևորդների վարձը – Մտթ 19, 27-30; Մրկ 10, 28-31; Ղկս 18, 28-30

Չարչարանքների երրորդ կանխասացությունը – Մտթ 20, 17-19; Մրկ 10, 32-34; Ղկս 18, 31-34

Ո՞վ է կամենում մեծ և առաջինը լինել – Մտթ 20, 24-28; Մրկ 10, 41-45; Ղկս 22, 24-27

Երիքովի կույրերը – Մտթ 20, 29-34; Մրկ 10, 46-52; Ղկս 18, 35-43

Հաղթական մուտքը Երուսաղեմ – Մտթ 21, 1-3.6-11; Մրկ 11, 1-11; Ղկս 19, 28-38

Տաճարի մաքրագործումը – Մտթ 21, 12-17; Մրկ 11, 15-19; Ղկս 19, 45-48

Հիսուսի իշխանությունը – Մտթ 21, 23-27; Մրկ 11, 27-33; Ղկս 20, 1-8

Չար մշակները – Մտթ 21, 33-46; Մրկ 12, 1-12; Ղկս 20, 9-19

Կեսարի տուրքը – Մտթ 22, 15-22; Մրկ 12, 13-17; Ղկս 20, 20-26

Սադուկեցիները և հարությունը – Մտթ 22, 23-33; Մրկ 12, 18-27; Ղկս 20, 27-40

Մեսսիան՝ Դավթի Որդին և Տերը – Մտթ 22, 41-46; Մրկ 12, 35-37; Ղկս 20, 41-44

Վա՜յ ձեզ, դպիրներ և փարիսեցիներ – Մտթ 23, 1-7.14; Մրկ 12, 37-40; Ղկս 20, 45-47

Աշխարհի վախճանը – Մտթ 24, 1-25; Մրկ 13, 1-23; Ղկս 21, 5-24

Աշխարհի վախճանի նշանները – Մտթ 24, 29-31; Մրկ 13, 24-37; Ղկս 21, 25-28

Աշխարհի վախճանի ժամանակը – Մտթ 24, 32-35; Մրկ 13, 28-31; Ղկս 21, 29-33

Արթուն մնացող ծառաները – Մտթ 24, 45-47; Մրկ 13, 33-37; Ղկս 12, 41-44

Հուդայի մատնությունը – Մտթ 26, 1-5.14-16; Մրկ 14, 1-2.10-11; Ղկս 22, 1-6

Վերջին Ընթրիքի պատրաստություն – Մտթ 26, 17-20; Մրկ 14, 12-17; Ղկս 22, 7-14

Հուդայի մատնության հայտնումը – Մտթ 26, 21-24; Մրկ 14, 18-21; Ղկս 22, 21-23

Ամենասուրբ Հաղորդության հաստատումը – Մտթ 26, 26-29; Մրկ 14, 22-25; Ղկս 22, 18-20

Երթը դեպի Ձիթենյաց պարտեզ – Մտթ 26, 30; Մրկ 14, 26; Ղկս 22, 39

Պետրոսի ուրացման կանխասացություն – Մտթ 26, 31-35; Մրկ 14, 27-31; Ղկս 22, 31-34

Աղոթք և տառապանք Ձիթենյաց պարտեզում – Մտթ 26, 36-46; Մրկ 14, 32-42; Ղկս 22, 45-46

Հիսուսի ձերբակալությունը – Մտթ 26, 47-52; Մրկ 14, 43-50; Ղկս 22, 47-50

Հիսուսը Կայիափայի առջև – Մտթ 26, 57-68; Մրկ 14, 53-65; Ղկս 22, 54-55.63-71

Պետրոսի ուրացումները – Մտթ 26, 69-75; Մրկ 14, 66-72; Ղկս 22, 56-62

Հիսուսը և Պիղատոսը – Մտթ 27, 1-2; Մրկ 15, 1; Ղկս 23, 1

Հիսուսը Պիղատոսի առջև – Մտթ 27, 11-14; Մրկ 15, 2-5; Ղկս 23, 2-5

Հիսուսը և Բարրաբան – Մտթ 27, 15-23; Մրկ 15, 6-14; Ղկս 23, 17-23

Հիսուսի դատապարտումը Պիղատոսի կողմից – Մտթ 27, 26; Մրկ 15, 15; Ղկս 23, 24-25

Դեպի Գողգոթա – Մտթ 27, 31-32; Մրկ 15, 20-21; Ղկս 23, 26

Հիսուսի խաչելությունը – Մտթ 27, 33-38; Մրկ 15, 22-28; Ղկս 23, 33-35.38

Հիսուսը ծաղրի է ենթարկվում – Մտթ 27, 41-44; Մրկ 15, 31-32; Ղկս 23, 35-37.39

Հիսուսի մահը – Մտթ 27, 45-52.54-56; Մրկ 15, 33-41; Ղկս 23, 44-49

Հիսուսի թաղումը – Մտթ 27, 57-61; Մրկ 15, 42-47; Ղկս 23, 50-56

Հիսուսի հարությունը – Մտթ 28, 1-8; Մրկ 16, 1-8; Ղկս 24, 1-11

[1] A. G. DA FONSECA, Questio synoptica, Romae 1952, pp. 53-55.

Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։