Մատթեոսի և Ղուկասի կրկնակ ավանդության ցանկը – Գրադարան – Mashtoz.org

Մատթեոսի և Ղուկասի կրկնակ ավանդության ցանկը

Հովհաննես Մկրտչի քարոզչությունը – Մտթ 3, 7-10.12; Ղկս 3, 7-9.17

Փորձությունները – Մտթ 4, 3-11; Ղկս 4, 3-13

Երանությունները – Մտթ 5, 1-3.6.11-22; Ղկս 6, 20-23

Աշակերտները՝ երկրի աղն ու լույսը – Մտթ 5, 13.15; Ղկս 14, 34-35; 11, 33

«Երկինք և երկիր պիտի անցնեն» – Մտթ 5, 18; Ղկս 16, 17

Հաշտություն թշնամու հետ – Մտթ 5, 25-26; Ղկս 12, 57-59

Ներողամտություն – Մտթ 5, 38-42; Ղկս 6, 29-30

Սիրել թշնամիներին – Մտթ 5, 43-48; Ղկս 6, 27-28.32.36

«Հայր մեր» – Մտթ 6, 9-13; Ղկս 11, 2-4

«Գանձ մի՛ դիզեք» – Մտթ 6, 19-21; Ղկս 12, 33-34

Մաքուր աչք, մաքուր սիրտ – Մտթ 6, 22-23; Ղկս 11, 34-36

Աստված և մամոնա – Մտթ 6, 24; Ղկս 16, 13

Ունայն մտահոգություններ – Մտթ 6, 25-34; Ղկս 12, 22-32

«Մի՛ դատեք» – Մտթ 7, 1-5; Ղկս 6, 37-38.41-42

«Խնդրեցե՛ք և պիտի տրվի» – Մտթ 7, 7-11; Ղկս 11, 9-13

Սեր ընկերոջ հանդեպ – Մտթ 7, 12; Ղկս 6, 31

Նեղ դուռ – Մտթ 7, 13-14; Ղկս 13, 23-24

Բարի և չար ծառեր – Մտթ 7, 15-20; Ղկս 6, 43-44

Ասել և անել – Մտթ 7, 21-23; Ղկս 6, 46; 13, 26-27

Եզրակացություն – Մտթ 7, 24-27; Ղկս 6, 47-49

Հարյուրապետը – Մտթ 8, 5-10.13; Ղկս 7, 1-10

Աբրահամի հետ նստողները – Մտթ 8, 11-12; Ղկս 13, 28-29

Հովհաննես Մկրտչի պատգամավորները – Մտթ 11, 2-6; Ղկս 7, 18-19.22-23

Հիսուսը գովում է Հովհաննես Մկրտչին – Մտթ 1, 7-10; Ղկս 7, 24-28.31-35

Համր դիվահարի բժշկումը – Մտթ 12, 22-23; Ղկս 11, 14

Հիսուսի ինքնապաշտպանությունը – Մտթ 12, 27-28.30; Ղկս 11, 19-20.23

Սրտի բարի գանձերից – Մտթ 12, 35; Ղկս 6, 45

Պիղծ ոգին – Մտթ 12, 43-45; Ղկս 11, 24-26

«Երանի՜ ձեր աչքերին» – Մտթ 13, 16-17; Ղկս 10, 23-24

Խմորի առակը – Մտթ 13, 33; Ղկս 13, 20-21

«Հետևիցդ պիտի գամ» – Մտթ 8, 19-22; Ղկս 9, 57-60

Հալածանքների մեջ հարատևել – Մտթ 10, 23-33; Ղկս 6, 40; 12, 2-9

«Ո՛չ թե խաղաղություն, այլ՝ սուր» – Մտթ 10, 34-39; Ղկս 12, 51-53; 14, 25-27; 17, 33

«Ով որ ձեզ ընդունի, ինձ ընդունած կլինի» – Մտթ 10, 40; Ղկս 10, 16

«Վա՜յ քեզ, Քորազին» – Մտթ 11, 20-24; Ղկս 10, 13-15

Գոհություն երկնավոր Հորը – Մտթ 11, 25-27; Ղկս 10, 21-22

«Երբ կույրը կույրին է առաջնորդում» – Մտթ 15, 12-13; Ղկս 6, 39

Մոլորված ոչխարը – Մտթ 18, 10-14; Ղկս 15, 1-7

«Եթե եղբայրդ մեղանչում է» – Մտթ 18, 15.21-22; Ղկս 17, 3-4

Թագավորի որդու հարսանիքը – Մտթ 22, 1-10; Ղկս 14, 15-24

Փարիսեցիները ծանր լուծ են դնում – Մտթ 23, 4; Ղկս 11, 45

«Փակում են երկնքի դռները» – Մտթ 23, 13; Ղկս 11, 52

«Անանուխի ... տասանորդ են տալիս» – Մտթ 23, 23-24; Ղկս 11, 42

«Գավաթի արտաքինն են սրբում» – Մտթ 23, 25-36; Ղկս 11, 39-41.44.47.50.53-54

«Երուսաղե՜մ, Երուսաղե՜մ» – Մտթ 23, 37-39; Ղկս 13, 34-35

«Ահավասիկ, անապատում է» – Մտթ 24, 26-28; Ղկս 17, 22-25.37

«Հսկեցե՛ք և արթո՛ւն մնացեք» – Մտթ 24, 37-42; Ղկս 17, 26-32.34-35

«Եթե տանտերն իմանար» – Մտթ 24, 43-44; Ղկս 12, 39-40

Հավատարիմ ծառան – Մտթ 24, 45-51; Ղկս 12, 41-48

Քանքարների առակը – Մտթ 25, 14-30; Ղկս 19, 11-27

Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։