Մարկոսի և Ղուկասի կրկնակ ավանդության ցանկը – Գրադարան – Mashtoz.org

Մարկոսի և Ղուկասի կրկնակ ավանդության ցանկը

Դիվահարի բժշկումը – Մրկ 1, 23-28; Ղկս 4, 33-37

Դևերը ճանաչում են Հիսուսին – Մրկ 1, 34; 3, 11; Ղկս 4, 41

Հիսուսն առանձին աղոթում է – Մրկ 1, 35-38; Ղկս 4, 42-43

Թաքուն ոչինչ չկա – Մրկ 4, 21-25; Ղկս 8, 16-18

Գերգեսացի դիվահարը – Մրկ 5, 18-20; Ղկս 8, 38-39

Աշակերտների առաքելությունը – Մրկ 6, 12-13; Ղկս 9, 6

Առաքելությունից վերադարձը – Մրկ 6, 30; Ղկս 9, 10

Ներողամտություն – Մրկ 9, 38-40; Ղկս 9, 49-50

Այրի տիկնոջ լուման – Մրկ 12, 41-44; Ղկս 21, 1-4

Կայքին օգնելու համար կարող եք դիտել / ունկնդրել այս տեսանյութը։
Շնորհակալություն կանխավ։